Fritextsök
 • Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga

  Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga Här hittar du material för att träna din förmåga att ... bedöma skriftlig kommunikativ förmåga. Materialet består bland annat av en elevuppgift, fyra elevtexter ... (about she’s own life) men fokus vid bedömningen av elevernas skriftliga förmåga bör först och främst

 • Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

  Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga Här hittar du du material för att träna din förmåga att ... bedöma elevers kunskaper i muntlig kommunikativ förmåga. Materialet består bland annat av ett filmat ... elevsamtal och kommentarer till detta. Bedömningen utgår från elevens tilltro till sin förmåga att

 • Bedömarträning i matematik

  det gäller elevers olika förmågor i matematik. Delarna hittar du via underrubrikerna i vänstermenyn ... Bedömarträning i matematik Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i matematik i ... bedöma elevers förmåga I bedömarträningsmaterialet kan du bland annat granska elevarbeten och träna på

 • Att bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift

  Att bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift Syftet med materialet är att stödja lärare vid ... bedömning av elevers prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik. Ett filmat samtal ... förmågorna. Materialet passar bra att använda på en studiedag. Det är viktigt att det finns tid för

 • Bedömning av förmåga att läsa och förstå

  Bedömning av förmåga att läsa och förstå Här hittar du material för att träna dig att bedöma ... elevers förmåga att läsa och förstå. Materialet består bland annat av elevuppgifter och kommenterade ... elevsvar. Delprov B i ämnesprovet i årskurs 6 i engelska prövar elevernas receptiva förmåga, att läsa och

 • Bedömning av förmåga att lyssna och förstå

  Bedömning av förmåga att lyssna och förstå Här hittar du material för att träna dig i att bedöma ... elevens förmåga att lyssna och förstå. Materialet består bland annat av elevuppgifter, en ljudfil och ... kommentarer till elevsvar. Delprov B i ämnesprovet i årskurs 6 i engelska prövar elevernas receptiva förmåga

 • PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läs

  PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och ... läsförståelse PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och ... av 15-åriga elevers förmågor i och attityder till naturvetenskap, matematik och läsning. PISA är ett

 • Förmåga 7: Kommunicera kunskap utifrån syfte, situation och mottagare

  Förmåga 7: Kommunicera kunskap utifrån syfte, situation och mottagare Vad gäller förmågan att ... naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik och utrustning

 • Kurs - Matematik (Grundskolan)

  förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva ... utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier ... Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den

 • Kurs - Matematik (Sameskolan)

  förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva ... utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier ... Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den

 • Kurs - Matematik (Specialskolan)

  förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva ... utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier ... Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den

 • Artiklar om matematik och it i skolan

  Matematik Genom att kombinerar bra pedagogik med it kan du underlätta för dina elever att lyckas ... med matematiken. Här ger några pedagoger exempel på hur de använder it i matematikundervisningen. 2013 ... upp där elever kan få hjälp med att öva matematik via internet. Det handlar exempelvis om webbplatser

 • Nationellt prov i matematik i årskurs 6

  Nationellt prov i matematik i årskurs 6 Det nationella provet omfattar fem delprov som ska ge ... eleven möjlighet att visa kunskaper i matematik på olika sätt. Eleven får i delproven tillämpa sina ... förmågor på ett urval av det centrala innehållet. Provdatum och provtid I fyra av provets fem delprov ska

 • Bedömning av muntliga prestationer i matematik

  Bedömning av muntliga prestationer i matematik Elevernas muntliga prestationer i matematik lyfts ... fram som en viktig aspekt i ämnesplanens syfte, förmågor och kunskapskrav. Det här materialet syftar ... prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik. Bedömningsstödet passar bra att använda under

 • Nationellt prov i matematik årskurs 3

  Nationellt prov i matematik årskurs 3 Det nationella provet, även kallat ämnesprovet, i matematik i ... årskurs 3 syftar till att på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmåga i ämnet. Provet ska ... typer av uppgifter Ämnesproven i matematik och svenska/ svenska som andraspråk ramas in av en berättelse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa