Fritextsök
Dina avgränsningar:
 • Vår tids normer styr vad historia 'är'

  pekar. Så det måste vara ett rikemanshem! - Ja, och kolla sköldarna! säger en annan elev imponerat. Var

 • Informationssökning

  Informationssökning Grundskolans kursplaner och gymnasieskolans ämnesplaner lyfter fram hur viktigt det är att skolan hjälper eleverna att lära sig metoder och strategier för att söka information i ol

 • Personuppgiftslagen i skolan

  Personuppgiftslagen i skolan Alltmer av arbetet i den svenska skolan sker med hjälp av digital teknik. Samtidigt som detta skapar nya möjligheter kan det också vara svårt för enskilda lärare och skoll

 • Vuxna får inte abdikera från sitt ansvar på nätet

  Vuxna får inte abdikera från sitt ansvar på nätet Vilket ansvar har vuxna för barns och ungas agerande på nätet? Vem är skyldig att ingripa när nätmobbning upptäcks? Föräldrar? Skola? BRIS, Barnens rä

 • Så kan du granska filmer källkritiskt

  Så kan du granska filmer källkritiskt (Svenska - Film) Film har en oerhörd förmåga att skapa lust och öppna upp nya världar i undervisningen. Film kan skapa en känsla av närvaro, att man är på plats o

 • Upphovsrättsorganisationer

  Upphovsrättsorganisationer På den här webbsidan hittar du en lista över upphovsrätts- och intresseorganisationer. Till dessa organisationer kan du vända dig om du har frågor kring upphovsrätt. Besök g

 • Historia skapas i nuet - källkritik

  och annat skratt men många klädedräkter väcker också stor beundran: — Kolla! En sån skulle man ha

 • Skola 2.0 med sociala medier

  Skola 2.0 med sociala medier Sociala medier har radikalt omdefinierat webben och hur vi använder den. Vilken inverkan kan sociala medier ha i skolans värld och på dem som arbetar i skolan? Brit Stakst

 • Källkritiken var svår i början

  Källkritiken var svår i början — Jag ska bli jurist, säger Elenor Kjellén bestämt. Kompisen Cecilia Fucik är lika säker på vad som ska ske efter gymnasietiden. Hon ska söka till Polishögskolan. Båda g

 • Tips och idéer - Twitter

  Tips och idéer - Twitter Här hittar du förslag på diskussioner och elevövningar som rör ett säkert och källkritiskt användande av Twitter och liknande mikrobloggtjänster på internet. Källkritiska övni

 • Sociala medier

  alternativ Andra webbplatser Sociala medier - länklista (Kolla källans wiki) Bloggar - länklista (Kolla ... källans wiki) Facebook - länklista (Kolla källans wiki) Twitter - länklista (Kolla källans wiki) YouTube ... - länklista (Kolla källans wiki)

 • Netikett

  underlätta vårt umgänge på internet. Kolla källan har gjort en sammanställning av de vanligaste

 • Fyra skolbibliotekarier om undervisning i informationssökning

  färdiga svar, fokusera på processen! Kolla källan har samtalat med några skolbibliotekarier om ... emellan! Om skolan inte har någon bibliotekarie finns bra stödmaterial på att utgå från såsom Kolla Källan

 • Workshops gör elever källkritiska

  trovärdighet.   Den andra workshopen heter ”Kolla källan” och vänder sig till elever på gymnasiet. Här används

 • Nya ämnesplaner för historia – nya källkritiska utmaningar

  : Utvecklingsavdelningen Utskriftsversion Fler alternativ Se även Lathund i källkritik Kolla källans wiki Bedömningsstöd ... vad man faktiskt får veta genom förhören, berättar Ingvar Ededal. Vilken närhet har källan till den