Fritextsök
Dina avgränsningar:
 • Vår tids normer styr vad historia 'är'

  pekar. Så det måste vara ett rikemanshem! - Ja, och kolla sköldarna! säger en annan elev imponerat. Var

 • Sociala medier i skolbiblioteket

  hålla koll på vad de läser och hur de arbetar, säger Nino Dawod. Twitter använder jag också till och

 • Upphovsrättsorganisationer

  Upphovsrättsorganisationer På den här webbsidan hittar du en lista över upphovsrätts- och intresseorganisationer. Till dessa organisationer kan du vända dig om du har frågor kring upphovsrätt. Besök g

 • Så kan du granska filmer källkritiskt

  Så kan du granska filmer källkritiskt (Svenska - Film) Film har en oerhörd förmåga att skapa lust och öppna upp nya världar i undervisningen. Film kan skapa en känsla av närvaro, att man är på plats o

 • Personuppgiftslagen i skolan

  Personuppgiftslagen i skolan Alltmer av arbetet i den svenska skolan sker med hjälp av digital teknik. Samtidigt som detta skapar nya möjligheter kan det också vara svårt för enskilda lärare och skoll

 • Vuxna får inte abdikera från sitt ansvar på nätet

  Vuxna får inte abdikera från sitt ansvar på nätet Vilket ansvar har vuxna för barns och ungas agerande på nätet? Vem är skyldig att ingripa när nätmobbning upptäcks? Föräldrar? Skola? BRIS, Barnens rä

 • Informationssökning

  Informationssökning Grundskolans kursplaner och gymnasieskolans ämnesplaner lyfter fram hur viktigt det är att skolan hjälper eleverna att lära sig metoder och strategier för att söka information i ol

 • Historia skapas i nuet - källkritik

  och annat skratt men många klädedräkter väcker också stor beundran: — Kolla! En sån skulle man ha

 • Källkritiken var svår i början

  Källkritiken var svår i början — Jag ska bli jurist, säger Elenor Kjellén bestämt. Kompisen Cecilia Fucik är lika säker på vad som ska ske efter gymnasietiden. Hon ska söka till Polishögskolan. Båda g

 • Wikipedia i undervisningen

  Kolla källans idélåda Lektionsresurser för källkritisk granskning Aktuella exempel för källkritisk

 • Netikett

  underlätta vårt umgänge på internet. Kolla källan har gjort en sammanställning av de vanligaste

 • Fyra skolbibliotekarier om undervisning i informationssökning

  färdiga svar, fokusera på processen! Kolla källan har samtalat med några skolbibliotekarier om ... emellan! Om skolan inte har någon bibliotekarie finns bra stödmaterial på att utgå från såsom Kolla Källan

 • Workshops gör elever källkritiska

  trovärdighet.   Den andra workshopen heter ”Kolla källan” och vänder sig till elever på gymnasiet. Här används

 • Digitala verktyg för plagiatkontroll

  skall vi hantera plagiat? (Kolla källans idélåda)

 • "Vuxna tror att vi unga har stenkoll på nätet"

  och inte. Hur vet du vad som är en bra källa när du är ute på nätet då? — En grej kan vara att kolla