Tillgång till bedömningsportalen

För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal. I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter.

Vad finns i bedömningsportalen?

Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan här på vår webbplats. I bedömningsportalen finns dessutom frivilliga kursprov i till exempel fysik, kemi, matematik och moderna språk. Dessa har tidigare legat i olika provbanker. 

Hur får du tillgång till bedömningsportalen?

En del material är skyddat

Eftersom en del av bedömningsstöden är skyddade med sekretess eller upphovsrätt  behöver säkerheten vara hög. En del av bedömningsstödet i bedömningsportalen kommer därför att vara lösenordskyddat för att endast lärare ska kunna komma åt det. För att få åtkomst till det skyddade materialet krävs det att huvudmannen ger behörighet till rektorn för de skolenheter som huvudmannen är ansvarig för. Information om hur det här går till har tidigare skickas ut till huvudmän och rektorer. Vänd dig i första hand till din rektor eller huvudman om du har frågor om bedömningsportalen. Huvudmannen är skolans ägare, det vill säga styrelsen till en fristående skola eller kommunen om det rör sig om en kommunal skola. 

Huvudmannen registrerar ett konto

När huvudmannen registrerat sig och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto och ett användarnamn och lösenord skickas till dennes e-postadress. I samband med detta skickas även en säkerhetsdosa till den adress som är registerard som huvudmannens arbetsplats, enligt SCB. Det kan vara en fysisk plats såsom en skola eller en box. Dosan skickas aldrig till huvudmannens privata adress. Om du som huvudman misstänker att det är fel adress som är registerad hos SCB ska du höra av dig till dem. Från att att huvudmannen registerat sig tar det ca. 1-2 veckor innan säkerhetsdosan kommer. 

När huvudmannen har tillgång till användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa kan hon eller han logga in och administrera sina skolor. Huvudmannen kopplar sedan en rektor till var och en av dessa skolor. 

Rektorn eller provadministratören registrerar lärarna

När huvudmannen lagt till en rektor till en skola får rektorn ett användarnamn och ett lösenord av huvudmannen. Rektorn behöver ytterligare inloggningsuppgifter i form av en matris. Allt lämnas fysiskt ifrån huvudmannen.

När rektorn har dessa uppgifter kan hon eller han logga in och registrera lärare. Rektorn kan också välja att lägga upp provadministratörer som i sin tur registrerar lärarna. Provadministratörerna får lösenord via rektorn för att kunna registrera lärare som ska få tillgång till materialet i portalen. Lärarna får sina inloggningsuppgifter via från rektorn eller provadministratören.  

Återaktivera konton efter sommaren

En lärarens behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Rektorn behöver återaktivera lärarnas konton efter den 1 augusti varje år. När kontona är återaktiverade kan lärarna använda sina inloggningsuppgifter för att logga in i bedömningsportalen på samma sätt som tidigare. 

Senast granskad: 2015-12-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner