Prövning i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan som saknar betyg på någon kurs eller inte fått ett godkänt betyg på en kurs eller på gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan har rätt att genomgå prövning för att få betyg. Även personer som inte är elever i gymnasieskolan men vill ha betyg därifrån kan genomgå prövning.

Prövning om du är elev i gymnasieskolan

Om en elev i gymnasieskolan inte tidigare har fått betyg eller fått betyget F på en kurs eller gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, har hon eller han rätt att genomgå prövning för att få betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Den här rätten gäller vid elevens egna gymnasieskola. 

8 kap. 24 § gymnasieförordningen (2010:2039) 


Prövning om du inte är elev i gymnasieskolan

Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, men inte de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Prövning får göras för kurser med redan godkänt betyg och för gymnasiearbetet. Prövningen får endast göras vid en gymnasieskola som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om.

8 kap. 25 § gymnasieförordningen (2010:2039)


Avgifter vid prövning

Det finns möjlighet för skolan att ta ut en avgift för prövning. Avgiften får högst vara 500 kronor.

Avgift får dock inte tas ut för elever i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte har satts för att det saknades bedömningsunderlag på grund av elevens frånvaro.

Förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet


Prövning av äldre kurser i gymnasieskolan

Sedan 2011 gäller nya ämnesplaner med ändrade poängtal för gymnasieskolan. Den som påbörjat utbildning före den 1 juli 2011 kan inte längre genomgå prövning i kurser enligt den äldre gymnasieförordningen. 

Senast granskad: 2016-08-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner