Nationella prov i SO

Alla elever på en skola genomför prov i ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurs 6.

Provdatum och provtider

Provdatum för ämnesproven i årskurs 6


Vilket ämne ska skolan genomföra prov i?

Det är Skolverket som beslutar vilket prov varje skola ska genomföra. Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Skolverket arbetat fram en modell för hur fördelningen av de olika provämnena ska gå till för att urvalet ska bli så representativt som möjligt.
Vilket ämnesprov skolan tilldelas meddelas cirka 3 veckor innan genomförandet. Skolan meddelar då eleven vilket ämnesprov som eleven ska genomföra. Anledningen till att skolan inte får information om ämnestilldelningen tidigare är att proven inte ska riskera styra planeringen av undervisningen.


Ämnesproven 2013 

Eftersom ämnesproven i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurs 6 genomfördes som en utprövningsomgång 2013 är de frisläppta och finns att ladda ner via följande länkar.

Ämnesprovet i geografi Ämnesprovet i historia Ämnesprovet i religionskunskap Ämnesprovet i samhällskunskap


Provens konstruktion

Uppgifterna konstrueras utifrån många aspekter och innehåller olika typer av uppgiftsformat; öppna frågor, uppgifter där texter, bilder, statistik, diagram och kartor utgör utgångspunkt, flervalsfrågor, matchningsuppgifter och lucktester. 

Senast granskad: 2014-08-26
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten