Information till föräldrar om ämnesprovet i årskurs 6

Här finns informationsbrev om ämnesproven i årskurs 6 riktade till vårdnadshavare. Informationen finns också översatt till ett antal olika språk.

I brevet kan vårdnadshavare läsa om syftet med ämnesproven i årskurs 6 och hur proven genomförs. Lärare kan hämta brevet här för att dela ut till vårdnadshavare.

Informationsbrev på svenska (106 kB)

Brevet finns även översatt till ett antal olika språk. 

Albanska (47 kB) Arabiska (78 kB) Engelska (45 kB) Farsi (79 kB) Finska (43 kB) Nordkurdiska (49 kB) Nordsamiska (47 kB) Pashto (76 kB) Polska (49 kB) Romani (47 kB) Ryska (56 kB) Serbokroatiska (BKS) (44 kB) Somaliska (46 kB) Sorani (60 kB) Spanska (46 kB) Thailändska (56 kB) Tigrinska (70 kB)

Senast granskad: 2015-08-11
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten