Information till föräldrar om ämnesprovet i årskurs 6

Här finns informationsbrev om ämnesproven i årskurs 6 riktade till vårdnadshavare. Informationen finns också översatt till ett antal olika språk.

Informationsbrevet om grundskolans prov publiceras under september-oktober 2016. 

Senast granskad: 2016-08-09
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner