Provdatum för kursprov i gymnasieskolan

Provdatum för kursprov för gymnasial utbildning.

Provdatum inom komvux

 

Läsåret 2015/2016

Kurs Del Vecka Provdatum Provtid
Engelska 5 A   icke tidsbunden ca. 15 min per elevpar. 2-3 elever
Engelska 5 C 47 fr 20 nov 2015 80 min
Engelska 5 B 49 on 2 dec 2015 90 min + rast 20 min + ca 50 min
Engelska 5 A   icke tidsbunden ca. 15 min per elevpar. 2-3 elever
Engelska 5 C 18 on 4 maj 2016 80 min
Engelska 5 B 19 ti 10 maj 2016 90 min + rast 20 min + ca 50 min
Engelska 6 A   icke tidsbunden ca. 15 min per elevpar. 2-3 elever
Engelska 6 C 48 on 25 nov 2015 100 min
Engelska 6 B 49 ti 1 dec 2015 85 min + rast 20 min + ca 55 min
Engelska 6 A   icke tidsbunden ca. 15 min per elevpar. 2-3 elever
Engelska 6 C 18 ti 3 maj 2016 100 min
Engelska 6 B 19 to 12 maj 2016 90 min + rast 20 min + ca 50 min
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 20-30 min per grupp 3-4 elever
Matematik 1a,1b,1c B+C+D 50 ti 8 dec 2015 60 min + rekommenderad rast + 60 min + rekommenderad längre rast + 120 min
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 20-30 min per grupp 3-4 elever
Matematik 1a,1b,1c B+C+D 21 on 25 maj 2016 60 min + rekommenderad rast + 60 min + rekommenderad längre rast + 120 min
Matematik 2a,2b,2c B+C+D 50 on 9 dec 2015 120 min + rekommenderad rast + 120 min
Matematik 2a,2b,2c B+C+D 21 to 26 maj 2016 120 min + rekommenderad rast + 120 min
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden ca. 20-25 min per grupp 3-4 elever
Matematik 3b,3c B+C+D 50 fr 11 dec 2015 120 min + rekommenderad rast + 120 min
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden ca. 20-25 min per grupp 3-4 elever
Matematik 3b,3c B+C+D 21 ti 24 maj 2016 120 min + rekommenderad rast + 120 min
Matematik 4 B+C+D 50 to 10 dec 2015 150 min + rekommenderad rast + 120 min
Matematik 4 B+C+D 20 fr 20 maj 2016 150 min + rekommenderad rast + 120 min
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 B 48 ti 24 nov 2015 120 min (180 min för svenska som andraspråk)
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 C 48 to 26 nov 2015 180 min
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 B 17 ti 26 april 2016 120 min (180 min för svenska som andraspråk)
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 C 17 to 28 april 2016 180 min
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 A 47 to 19 nov 2015 240 min
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 A 16 on 20 apr 2016 240 min
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

Läsåret 2016/2017

Kurs

Del

Vecka

Provdatum

Engelska 5

C

46

fr 18 nov 2016

Engelska 5

B

48

on 30 nov 2016

Engelska 5

C

18

on 3 maj 2017

Engelska 5

B

19

må 8 maj 2017

Engelska 6

C

47

on 23 nov 2016

Engelska 6

B

48

ti 29 nov 2016

Engelska 6

C

18

fr 5 maj 2017

Engelska 6

B

19

ti 9 maj 2017

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

49

ti 6 dec 2016

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

20

ti 16 maj 2017

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

49

on 7 dec 2016

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

20

to 18 maj 2017

Matematik 3b,3c

B+C+D

49

fr 9 dec 2016

Matematik 3b,3c

B+C+D

20

on 17 maj 2017

Matematik 4

B+C+D

49

to 8 dec 2016

Matematik 4

B+C+D

20

fr 19 maj 2017

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

47

ti 22 nov 2016

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

47

to 24 nov 2016

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

17

on 26 april 2017

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

17

fr 28 april 2017

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

46

to 17 nov 2016

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

14

to 6 apr 2017

Senast granskad: 2016-01-04
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten