Förskolelyftet

Förskolans läroplan reviderades 2010 och nya krav infördes. Därför erbjuder vi kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Ambitionen är att förskolans måluppfyllelse ska bli högre.

Tanken är att fortbildningen ska öka förskolepersonalens kunskap på områden där kraven skärpts i läroplanen. Fokus ligger på dokumentation, uppföljning och utvärdering, samt på att leda kvalitetsarbete men även det centrala arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dessutom finns en kurs i naturvetenskap och teknik, samt en med inriktning flerspråkighet och interkulturell kompetens.

Förskolelyftet är förlängt under 2015 med samma villkor som tidigare. Det innebär att det mellan den 16 mars och 15 april går att söka till kurser som startar hösten 2015.

Det finns platser kvar på flera av våra kurser så ta vara på möjligheten och ansök

Senast granskad: 2015-04-23
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten