Kurser och ansökan

Förskolelyftets kurser ger dig bättre förutsättningar att leva upp till läroplanens krav. Det finns kurser inom fem viktiga områden.

Ingen ansökan inför våren 2016

Det pågår inte någon ansökningsomgång till Förskolelyftets kurser under hösten 2015.

Nya platser till kommunförlagda kurser

Kommuner som vill anordna Förskolelyftskurser för sina anställda under 2015 kan ta kontakt med ett Lärosäte. Under hösten ökar vi möjligheten till att kommunförlägga kurser.

Läs mer om möjligheten att kommunförlägga våra kurser

Krav för deltagande

För att delta ska du vara anställd i förskolan. Du som är förskollärare och söker någon av kurserna "Dokumentera" eller "Utmana och stödja" ska dessutom och ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Studietakt och omfattning

Kurserna ges på distans och omfattar 7,5 högskolepoäng. Kurserna finns på olika ställen i landet och de går på kvartsfart och tar en termin att slutföra. På ett par högskolor och universitet går kurserna på åttondelsfart och då har du ett läsår på dig att studera färdigt.

Du behöver ha ett intyg från din arbetsgivare för att få delta:

Huvudmannens intygande VT 2016 (86 kB)

Finansiering av studierna

Det utgår inga statsbidrag för Förskolelyftet. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten. När det inte finns något statsbidrag får du och arbetsgivaren till exempel diskutera er fram till hur mycket arbetstid som du får använda till studierna.

Staten betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna. Utbildningen är gratis för dig.

Ersättning för kurslitteratur

I Förskolelyftet betalar vi din kurslitteratur. Det innebär att du inte själv behöver köpa kurslitteraturen utan den får du på skolan när du börjar kursen. Du ska efter kursen se till att litteraturen finns tillgänglig på din förskola.

Din ansökan - steg för steg

  1. Ta del av kursinnehållet i vänstermenyn.
  2. Klicka på länken till den högskola eller det universitet som anordnar kursen.
  3. Ta del av informationen på högskolans eller universitetets hemsida.
  4. Ansök sedan själv via www.antagning.se. Notera att det är möjligt att göra ett första och ett andrahandsval när du söker en kurs. Där finns en ansökningsguide och svar på frågor om ansökan. Det går också att ringa Universitets- och högskolerådets antagningsservice, 0771-550 720, om du behöver hjälp med att göra din ansökan.

Tänk på att du måste skicka in blanketten där din arbetsgivare intygar att du är anställd i förskolan, och i vissa fall ett examensbevis, till:

Antagningsservice
FE 20101,
839 87 Östersund

Du som gjort en ansökan via www.antagning.se kan numera skanna in blanketten från din arbetsgivare och bifoga den elektroniskt.

Känner du någon som vill gå Förskolelyftet?

Dela möjligheten vidare så att våra barn kan få ännu bättre förskolepedagoger:

Senast granskad: 2015-11-18
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten