Flerspråkighet

Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Nu erbjuder Förskolelyftet fortbildning inom detta område.

Kursen fokuserar på flerspråkighet och ett interkulturellt förhållningssätt och erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Du som går kursen kommer att få verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.

Vi betalar din utbildning och kurslitteratur!

Länkar till kurser

Göteborgs universitet

Högskolan i Gävle

Högskolan i Jönköping

Malmö högskola

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Stockholms universitet

Umeå universitet

Örebro universitet

Senast granskad: 2016-01-11