Webbkurs i bedömning och betygssättning för lärare

Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo. Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik.

Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. 

Vilka kan gå kursen?

Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning. Det kan vara en fördel att genomföra kursen tillsammans med kollegor på skolan med start till exempel på en studiedag. 

Anmälan

Lärare och skolledare i årskurs 4–6

Kursen är stängd. Sista datum för att lämna in slutuppgiften var den 31 december 2015.

Lärare och skolledare i årskurs 7–9, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen

Kursen har blivit förlängd ytterligare och sista datum för att lämna in slutuppgiften är den 28 februari 2017. Efter det är kursens innehåll tillgängligt fram till den 30 juni 2017, men utan möjlighet att lämna in slutuppgiften. 

Skapa användarkonto


Ballonger

Kursens upplägg

Kursen som är framtagen tillsammans med Karlstad universitet med professor Christian Lundahl som vetenskaplig ledare, motsvarar en studietid på ca 30-40 timmar. Den innehåller teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Kursen består av 6 moduler som inkluderar frågor, reflektioner och självvärderingar. Den webbaserade kursen fungerar likväl från din dator som från din surfplatta eller smarta telefon. Efter avslutad kurs erhålls ett intyg från Karlstad universitet. 

Senast granskad: 2016-10-14
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner