Kurser och ansökan

Du som är lärare och undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen kan genom våra kurser och utbildningar komplettera din legitimation. Vi erbjuder även kurser till fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen. Det kan finnas platser kvar till kurser som startar 2017.

Varför ska jag välja Lärarlyftet?

Jo, för att med våra kurser läser du inte bara in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, höjer din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat. Det är väldigt positivt!

Kurser till lärare

Det finns kurser till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ett ämne utan rätt behörighet i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Kurser till lärare

Kurser till fritidspedagoger

Dessutom finns ett fåtal kurser till fritidspedagoger som arbetar i en kommun eller hos en enskild huvudman och har en examen enbart inriktad mot fritidshem, eller enbart mot förskola och fritidshem.
Kurser till fritidspedagoger

Fler specialiseringar inom speciallärarutbildningen

Det finnns numera fler specialiseringar att söka inom speciallärarutbildning.

Speciallärarutbildning till lärare

Finansiering av studierna

Din arbetsgivare ansöker om ett statsbidrag som är till för att underlätta ditt deltagande. Det har dessutom höjts för kurser i svenska som andraspråk och sfi, samt för utbildning inom speciallärarutbildningen.

Arbetsgivaren bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till. Det kan till exempel handla om ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Statsbidrag för Lärarlyftet

Är Lärarlyftet rätt väg till behörighet för dig?

Ta reda på vilka krav som ställs för att bli behörig innan du ansöker. Du kanske redan har de högskolepoäng eller den erfarenhet som krävs i ett ämne, årskurs eller skolform. Du kan exempelvis åberopa åtta års erfarenhet i ett ämne som du undervisat i de senaste femton åren. Då kan du istället för att gå Lärarlyftet ansöka om att komplettera din legitimation.

Vad krävs?

Saknar du lärarexamen?

Att komplettera till lärarexamen via VAL (vidareutbildning för lärare) kan vara en väg för obehöriga lärare.

VAL

Hur ser behörighetsläget ut i Sverige?

Här finns statistik på kommun- och ämnesnivå

Känner du någon som behöver gå Lärarlyftet?

Dela möjligheten vidare så vi får fler behöriga lärare till våra elever:

Dela via facebook

Senast granskad: 2016-10-18