Legitimation

Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser och ämnen som du är behörig att undervisa i.

Elever och en lärare i ett klassrum

Ansök direkt efter examen

Riksdagen har tagit bort kravet på introduktionsperiod och lämplighetsintyg för att ansöka om legitimation från och med den 1 juli 2014. Det innebär att du kan ansöka direkt om legitimation så snart du har ett examensbevis. Det tidigare kravet på tjänstgöringsintyg för dig med examen utfärdad innan 1 juli 2011 är även det borttaget. Välkommen med din ansökan!

Direkt till ansökan

Senast granskad: 2014-09-22
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten