Legitimation

Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser och ämnen som du är behörig att undervisa i.

Elever och en lärare i ett klassrum

Ansök direkt efter examen

Riksdagen har tagit bort kravet på introduktionsperiod och lämplighetsintyg för att ansöka om legitimation från och med den 1 juli 2014. Det innebär att du kan ansöka direkt om legitimation så snart du har ett examensbevis. Det tidigare kravet på tjänstgöringsintyg för dig med examen utfärdad innan 1 juli 2011 är även det borttaget. Välkommen med din ansökan!

Direkt till ansökan

Handläggningstider

Våra handläggningstider är tyvärr fortfarande långa. För närvarande ligger prognosen för de flesta ärenden på 6-9 månader. Vi arbetar intensivt för att korta handläggningstiderna och förstår att de långa handläggningstiderna skapar svårigheter för många av er som väntar på beslut och vi beklagar verkligen detta.

Läs mer om våra handläggningstider

Senast granskad: 2014-10-30
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten