Legitimation

Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser och ämnen som du är behörig att undervisa i.

Elever och en lärare i ett klassrum Handläggningstider

För närvarande ligger handläggningstiderna på cirka 9-12 månader. Skillnader i handläggningstid kan variera något beroende på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. Vi beklagar de långa handläggningstiderna och arbetar aktivt med att förkorta dem.

Läs mer om våra handläggningstider

Lärare utan legitimation behöver inte sägas upp

Skolan måste inte säga upp lärare som väntar på legitimation eller examen. Vi får idag många frågor från oroliga tillsvidareanställda lärare som berättar att deras arbetsgivare tolkar reglerna som att de måste säga upp dem när övergångsreglerna upphör den 1 juli 2015. Det finns inga sådana krav i reglerna för lärarlegitimation. Det finns möjligheter i reglerna att behålla olegitimerade lärare i väntan på att de får sin legitimation om rektorer och huvudmän finner det lämpligt.

Lärare utan legitimation behöver inte sägas upp

Ansök om legitimation direkt efter examen

Du kan ansöka direkt om legitimation så snart du har ett examensbevis. Riksdagen tog under 2014 bort kravet på introduktionsperiod och lämplighetsintyg för att ansöka om legitimation. Det tidigare kravet på tjänstgöringskrav för dig med examen utfärdad innan 1 juli 2011 är även det borttaget. Välkommen med din ansökan!

Direkt till ansökan

200 000 utfärdade legitimationer

Varje vecka får många lärare och förskollärare sina legitimationer. Skolverket har utfärdat mer än 200 000 legitimationer sedan arbetet påbörjades 2011.

Statistik

Senast granskad: 2015-05-11
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten