Legitimation

Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser och ämnen som du är behörig att undervisa i.

Elever och en lärare i ett klassrum

Ansök direkt efter examen

Riksdagen har tagit bort kravet på introduktionsperiod och lämplighetsintyg för att ansöka om legitimation från och med den 1 juli 2014. Det innebär att du kan ansöka direkt om legitimation så snart du har ett examensbevis. Det tidigare kravet på tjänstgöringsintyg för dig med examen utfärdad innan 1 juli 2011 är även det borttaget. Välkommen med din ansökan!

Direkt till ansökan

Handläggningstider

Vi har i dagsläget tyvärr långa handläggningstider och vi beklagar det. För närvarande ligger handläggningstiden för nya ansökningar om legitimation på mellan 6-9 månader. Ansökningar om att komplettera en redan befintlig legitimation med ytterligare behörighet tar ofta längre tid, mellan 9-12 månader.

Läs mer om våra handläggningstider

Senast granskad: 2014-11-20
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten