Legitimation

Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser och ämnen som du är behörig att undervisa i.

Elever och en lärare i ett klassrum Våra handläggningstider

Handläggningstiden för en legitimation är mellan fyra till sex månader för dig som ansökt under 2014. Vi beräknar att alla som ansökt om legitimation under 2013 eller tidigare ska få ett beslut under första halvåret av 2014. För dig med utländsk examen eller med yrkeserfarenhet som behöver valideras kan handläggningen ta något längre tid.

Krav på legitimation för förstelärare

Din arbetsgivare behöver intyga att du som är förstelärare är legitimerad. Detta görs i samband med rekvisition av statsbidrag för karriärtjänster.

  • HT2013/VT14 - rekvisitionsperiod 15 april – 15 maj.
  • HT2014/VT15 - rekvisitionsperiod under oktober.

Vi prioriterar handläggningen för lärare som blivit utsedda till förstelärare för hösten 2013 och våren 2014. Du kan kontakta din arbetsgivare för mer information om hur de lokalt hanterar rekryteringen till karriärtjänsterna.

Lär mer här om möjligheterna till karriärtjänster här

Senast granskad: 2014-04-23
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten