Övergångsregler

Kravet på legitimation för lärare och förskollärare gäller fullt ut från och med den 1 juli 2015. Innan dess finns ett antal övergångsbestämmelser för anställning och behörighet att undervisa och sätta betyg.

Anställning, undervisning och betygsättning

Anställd före den 1 juli 2011

Du får under tiden för anställningen ansvara för undervisning och betygssättning även utan legitimation fram till den 30 juni 2015. Från den 1 december 2013 får lärare som undervisar i särskolan, specialskolan eller särskild utbildning för vuxna en förlängd övergångsperiod till utgången av juni 2018.

Anställd den 1 juli 2011 eller senare

Du som är lärare eller förskollärare och har ingått eller ingår avtal om anställning den 1 juli 2011 eller senare måste från den 1 december 2013 vara legitimerad för att få bedriva undervisning och självständigt sätta betyg.

Från den 1 december 2013 måste du också vara legitimerad för att kunna anställas utan tidsbegränsning. Utan legitimation kan du då endast anställas med tidsbegränsning under högst ett år i taget, men bara om det inte finns en legitimerad lärare eller förskollärare att tillgå eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen. I de fall läraren inte har legitimation får denna inte självständigt sätta betyg.

Läs mer om krav på legitimation och att sätta betyg:

Betygsättning och legitimation

Senast granskad: 2014-10-17
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten