Övergångsregler

Kravet på legitimation för lärare och förskollärare gäller fullt ut från och med den 1 juli 2015. Innan dess finns ett antal övergångsbestämmelser för introduktionsperioden, anställning och behörighet att undervisa och sätta betyg.

Examensbevis daterat före den 1 juli 2011

Om du har ett examensbevis över en lärar- eller förskollärarexamen daterad före den 1 juli 2011 räknas du som befintlig lärare. För att kunna ansöka om legitimation behöver du ha arbetat som lärare eller förskollärare minst ett läsår eller motsvarande innan du kan ansöka.

Din ansökan är utan kostnad.

Examensbevis daterat den 1 juli 2011 eller senare

Om du har ett examensbevis över en lärar- eller förskollärarexamen daterad den 1 juli 2011 eller senare, ska du göra en introduktionsperiod på minst ett läsår eller motsvarande med stöd av mentor. Du ska också ha ett godkänt lämplighetsintyg från din rektor alternativt förskolechef innan du kan ansöka om legitimation.

Ett undantag utgörs av den som har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare före den 31 mars 2012 som på detta vis anses ha fullgjort sin introduktionsperiod.

En avgift på 1500 kronor tas ut för din ansökan om legitimation.

Anställning, undervisning och betygsättning

Anställd före den 1 juli 2011

Du får under tiden för anställningen ansvara för undervisning och betygssättning även utan legitimation fram till den 30 juni 2015. Från den 1 december 2013 får lärare som undervisar i särskolan, specialskolan eller särskild utbildning för vuxna en förlängd övergångsperiod till utgången av juni 2018.

Anställd den 1 juli 2011 eller senare

Du som är lärare eller förskollärare och har ingått eller ingår avtal om anställning den 1 juli 2011 eller senare måste från den 1 december 2013 vara legitimerad för att få bedriva undervisning och självständigt sätta betyg.

Från den 1 december 2013 måste du också vara legitimerad för att kunna anställas utan tidsbegränsning. Utan legitimation kan du då endast anställas med tidsbegränsning under högst ett år i taget, men bara om det inte finns en legitimerad lärare eller förskollärare att tillgå eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen. I de fall läraren inte har legitimation får denna inte självständigt sätta betyg.

Läs mer om krav på legitimation och att sätta betyg:


Betygsättning och legitimation

Vissa lärarkategorier är undantagna från kraven på legitimation:


Undantagna krav på legitimation

Senast granskad: 2012-12-05
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten