Behörighet vissa ämnen

Det finns många ämnen i gymnasieskolan som benämns som vissa ämnen. Några exempel på så kallade vissa ämnen är digitalt skapande, arkitektur eller fotografisk bild. Ett visst ämne kan aldrig vara ett av de vanliga ämnena på ett nationellt program. Det är heller inte ett yrkesämne.

Gymnasieelev Undervisning i vissa ämnen

För att vara behörig att undervisa i ett visst ämne behöver du något av nedanstående:

  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, eller
  • Examen avsedd för arbete i gymnasieskolan från en äldre lärarutbildning än den som infördes 2011, eller
  • Examen som ger dig behörighet att undervisa som lärare och fullgjorda ämnesstudier om minst 90 hp eller motsvarande omfattning i minst ett vanligt ämne (alternativt 120 hp om det gäller ämnena svenska, samhällskunskap eller musik), eller
  • Examen som ger dig behörighet att undervisa som lärare och fullgjorda ämnesstudier om minst 90 hp i ett så kallat visst ämne.

Om du uppfyller något av kraven ovan kan du också bli behörig i fler så kallade vissa ämnen som du har relevant kompetens för.

Du kan läsa mer i bilagan till Skolverkets föreskrifter rörande vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan.

Skolverkets föreskrifter om krav på en lärares kompetens för vissa ämnen

Här kan du söka efter vissa ämnen:

Sök ämnen i gymnasieskolan

Undervisningsämnen i examen

Du som har en examen avsedd för arbete i gymnasieskolan blir behörig i de ämnen som omfattas som undervisningsämnen av din examen. Även du som har en äldre examen avsedd för undervisning i gymnasieskolan i en äldre motsvarighet till ett ämne i Gy 2011 blir behörig i ämnet. Exempelvis blir du som har en examen avsedd för undervisning i det gamla ämnet barn- och ungdomskunskap i gymnasieskolan behörig i ämnet pedagogik.

Automatisk behörig

Flera så kallade vissa ämnen blir du automatiskt behörig i om du är behörig i ett vanligt ämne. Du som exempelvis har behörighet i musik i gymnasieskolan blir automatiskt behörig även i ämnena estetisk kommunikation och musikteori.

Flera andra vissa ämnen blir du behörig i om du utöver behörighet i ett vanligt ämne även har läst 15 högskolepoäng inom relevant område. Du som exempelvis har behörighet i teater blir behörig även i ämnet konst och kultur om du har läst 15 högskolepoäng inom idéhistoria.

Likvärdiga kunskaper och kompetenser

För samtliga vissa ämnen gäller också att du kan bli behörig om du ”på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser”. Då ska du kunna visa att du har de kunskaper och kompetenser som beskrivs i ämnesplanerna.

Du kan ha fått dessa kunskaper och kompetenser genom högskolestudier, annan utbildning (exempelvis yrkeshögskola eller folkhögskola) eller arbetslivserfarenhet inom relevant område. 

Exempel på likvärdiga kunskaper och kompetenser genom högskolestudier:

Sandor är lärare i engelska i gymnasieskolan. Utöver sin lärarexamen har han även en kandidatexamen i kulturvetenskap. Vi bedömer att han har de kunskaper som ämnesplanen för ämnet konst och kultur innehåller.

Exempel på likvärdiga kunskaper och kompetenser genom annan utbildning (exempelvis yrkeshögskola eller folkhögskola):

Bengt är lärare i samhällskunskap i gymnasieskolan. Förutom sin lärarexamen har han en mediautbildning från en folkhögskola. Eftersom denna utbildning har gett honom de kunskaper och kompetenser som ämnesplanen för ämnet medieproduktion innehåller blir han också behörig i det ämnet.

 Exempel på likvärdiga kunskaper och kompetenser genom arbetslivserfarenhet:

Margareta är tekniklärare i gymnasieskolan. Innan hon blev lärare studerade hon programmering i två år. Hon har även arbetat många år som programmerare. Genom sina studier och sitt arbete har hon fått de kunskaper och kompetenser som ämnesplanen för ämnet programmering innehåller. Hon får nu även denna behörighet i sin legitimation.

Vi kommer inte göra några förhandsbedömningar via e-mail, telefon, Facebook eller Twitter om vad likvärdiga kunskaper och kompetenser är i ett enskilt fall.

Senast granskad: 2015-03-05
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten