Anmälan till rektorsprogrammet

Det är huvudmannen som anmäler sina skolledare via ett formulär här på webben. Anmälan och antagning sker under varje höst- och vårtermin.

Steg 1: Ta reda på följande uppgifter

Innan du fyller i anmälan ska du ta reda på skolledarnas

 • för- och efternamn
 • befattning
 • personnummer
 • e-postadress (Kontrollera att de fungerar - annars kan skolledarna inte bekräfta anmälan
 • mobilnummer

Ta även reda på

 • skolornas namn
 • skolornas postnummer och -adress
 • skolkommunerna
 • faktureringsreferens
 • organisationsnummer

  Om någon annan än huvudmannen fyller i ansökan ta reda på huvudmannens
 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • mobilnummer

OBS! Om den anmälde tidigare påbörjat Rektorsprogrammet och sedan avbrutit, eller endast fullgjort delar av utbildningen, kontakta Skolverket för ytterligare information.

Steg 2: Fyll i webbformuläret

Här anmäler du:

Länk till anmälan publiceras här när anmälningsperioden startar.

Anmäl endast en person per formulär.

Tänk på att bekräftelse om anmälan går till huvudmannens e-postadress. Huvudmannen kan ge besked om anmälan kommit fram.

Steg 3: Skolledare bekräftar anmälan

Alla anmälda skolledare får en länk med e-post till ett kompletterande formulär. Skolledare bekräftar anmälan genom att fylla i formuläret.

Steg 4: Lärosäten ger besked om antagning

Några veckor efter att skolledare bekräftat anmälan skickar lärosätet ett besked om antagning. Huvudmannen får en kopia av antagningsbeskedet. Vid platsbrist har nytillträdda rektorer företräde.
 

Senast granskad: 2016-10-18