Kursplaner för grundläggande komvux

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns det nationella kurser och orienteringskurser. Nationella kurser får delas upp i delkurser.

Nationella kurser, delkurser och orienteringskurser

Nationella kurser motsvarar i regel kunskapsinnehållet i ämnet i grundskolan och motsvarar grundskolans kursplaner vad gäller slutnivå.

Förutom nationella kurser finns även orienteringskurser som ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs. På orienteringskurser sätts inte betyg.

Kursplaner för grundläggande nivå, ladda ner eller beställ Engelsk översättning av kursplanerna för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser

Den nya kursplanen i svenska som andraspråk inom komvux på grundläggande nivå kommer att gälla för den kurs som påbörjas från den 1 januari 2017. De nationella delkurserna i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik inom komvux på grundläggande nivå kan användas från och med samma datum.

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser (SKOLFS 2016:67)

Senast granskad: 2016-11-14
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner