Kursplaner för grundläggande komvux

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns det nationella kurser och orienteringskurser. Nationella kurser får delas upp i delkurser.

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser

Den nya kursplanen i svenska som andraspråk inom komvux på grundläggande nivå kommer att gälla för den kurs som påbörjas från den 1 januari 2017. De nationella delkurserna i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik inom komvux på grundläggande nivå kan användas från och med samma datum.

Nu finns förslaget på den förändrade kursplanen i svenska som andraspråk och de nationella delkurserna här.  Smärre justeringar kan ske innan kursplanerna fastställs i augusti 2016.

Förslag på ny kursplan för SVA samt nationella delkurser på grundläggande nivå

Under hösten 2016 får vuxenutbildningen stöd i arbetet med förändringarna. Här kommer vi att informera löpande om dessa insatser.


Nationella kurser och orienteringskurser

Nationella kurser motsvarar i regel kunskapsinnehållet i ämnet i grundskolan och har ett omfattande kunskapsinnehåll.

Förutom nationella kurser finns även orienteringskurser som ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs. På orienteringskurser sätts inte betyg.

Kursplaner för grundläggande nivå, ladda ner eller beställ

Engelsk översättning av kursplanerna för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Senast granskad: 2016-07-12
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner