Lediga tjänster - svenska utlandsskolor

Du som söker en tjänst uppmärksammas på bestämmelsen i SFS 1994:519 § 22, www.riksdagen.se - Debatt&beslut/Rixlex.

Ansökan om tjänst ställs till skolans styrelse och sänds till den adress som anges i annonsen och ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i annonsen.

OBS! Inga handlingar ska sändas till Skolverket.

Du ska bifoga en meritförteckning avsedd för lärartjänst vid svensk utlandsskola. Blanketten, SUF 2004-02, kan hämtas från SUFs hemsida www.suf.c.se under Nyheter och praktisk information. Där hittar du också informationen "Att arbeta vid en utlandsskola". Länk till blanketten finns till höger på denna sida.

Märk kuvertet "Ansökan om lärartjänst".

Svenska skolan i Marbella söker lärare och förskollärare

Lärare för årskurserna 1-7

Vi söker dig som har en bred utbildning för arbete med elever i årskurserna F-6. Du ska i första hand vara utbildad i matematik och svenska 1-7 samt i NO och idrott. Om du har utbildning i fler ämnen är det en fördel för arbetet på vår skola. Vi tar stor hänsyn till de sökandes samlade kompetens.

Undervisningen sker i åldersblandade grupper. Då skolan är liten är alla lärare inblandade i alla grupper. Du måste ha minst 5 års erfarenhet av läraryrket. På en utlandsskola ställs särskilt stora krav eftersom vi lever och arbetar nära varandra. Alla förväntas göra en insats utöver ”det vanliga”.

För att trivas hos oss måste du ha en

 • positiv och flexibel grundinställning
 • utpräglad social kompetens och vilja till samarbete
 • väl utvecklad ansvarskänsla
 • drivande initiativkraft och nyfikenhet

Tjänsten är 100 procent. Lön enligt överenskommelse.

Förskollärare

Vi söker erfarna förskollärare med svensk förskollärarutbildning. Du måste ha engelska eller spanska som modersmål. På Svenska skolan i Marbella arbetar vi efter Lpfö 98. För oss är det medvetna arbetet med leken en viktig del av dagarna på förskolan. Du bör vara en drivande pedagog då du kommer att vara med om att utforma en verksamhet i utveckling.

Det är meriterande om du brinner för och har utbildning i något av följande områden:

 • Motorik – grov, fin, mun (talpedagogutbildning)
 • Genusfrågor

Allmänna kvalifikationer – se ovan.
Tjänsten är 100%. Lön enligt överenskommelse.


Läs mer om skolan:

Svenska skolan i Marbella

Ansökan

Ansökan med CV, lärarlegitimation, foto och referenser skickas till rektor@svenskaskolanmarbella.com
Sista ansökningsdag är den 25 mars 2015.

Kontakt

Förfrågningar till rektor, telefon: 0034 633 17 35 35
 

Biträdande rektor vid Svenska Skolan i Fuengirola, Spanien

El Colegio Sueco eller Svenska skolan i Fuengirola är med sina drygt 230 elever och 40 personal en av Sveriges största utlandsskola. Den bildades 1969 och drivs sedan dess av en privat föräldraförening enligt spanska föreningsstadgar. Verksamheten omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola samt kompletterande svenskundervisning. Vi bedriver också en omfattande gäststudentverksamhet vars elever bor i värdfamiljer och följer gymnasieprogrammet.

Svenska Skolan i Fuengirola

Arbetsuppgifter

Du ska tillsammans med rektor planera och leda det dagliga arbetet samt driva pedagogiskt utvecklingsarbetet vid Svenska Skolan. Du ska ansvara för arbetet med skolans gymnasieverksamhet och för arbetsuppgifter som schemaläggning, studievägledning, elevvård och annat. Gymnasieverksamheten omfattar drygt 100 elever varav ca 70 är gäststudenter.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du som sökande har en god och bred erfarenhet av skolledarskap på gymnasienivå, att du är kreativ och utvecklingsinriktad samtidigt som du aktivt vill marknadsföra vår gymnasieskola. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av arbete utomlands eller arbete i internationell miljö. Att du har genomgått den statliga rektorsutbildningen är en viktig merit. Du har dessutom erfarenhet av schemaläggning (Novaschem) och organisation av gymnasieverksamhet. Som person är du positiv, uppfinningsrik och utåtriktad. Du är uthållig samt skapar och underhåller ett gott arbetsklimat. En del av tjänsten (ca 25%) innebär undervisning varför du måste ha behörighet att undervisa på grundskolan eller gymnasiet.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare anställning
Tjänstgöringsgrad: Heltidstjänst.
Löneform: Månadslön
Tillträde: 1 augusti 2015 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan med CV, personligt brev och referenser skickas via e-post till: per.jonsson@skolan.es
Sista ansökningsdag är fredagen den 13 mars 2015.

Kontakt

Per Jonsson, rektor
Telefon: +34 952 475 076
Mobil: +34 633 872 514
E-post: per.jonsson@skolan.es
Johan Andersson, bitr rektor
Telefon: +34 952 475 076
Mobil: +34 693 828 875
E-post: johan.andersson@skolan.es

Svenska Skolan i Fuengirola söker lärare inför läsåret 2015/16

El Colegio Sueco eller Svenska Skolan i Fuengirola är med sina drygt 230 elever och 40 personal en av Sveriges största utlandsskolor. Den bildades 1969 och drivs sedan dess av en privat föräldraförening enligt spanska föreningsstadgar. Verksamheten omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola samt kompletterande svenskundervisning. Vi bedriver också en omfattande gäststudentverksamhet vars elever bor i värdfamiljer och följer gymnasieprogrammet.

Svenska Skolan i Fuengirola

Följande tjänster är vakanta

 • 1 tjänst Grundskollärare 4-9
 • 2 tjänster Med kombination av Svenska, Historia, Samhällskunskap, Religionskunskap, Filosofi och Psykologi, i huvudsak på gymnasiet
 • 1 tjänst Biologi, Kemi och Naturkunskap i huvudsak på gymnasiet
 • 0,5 tjänst Företagsekonomi, privat juridik på gymnasiet

Vi har även behov av lärare med undervisningstimmar i Kommunikation, Organisation och ledarskap och Sociologi på gymnasiet. En kombination med ovanstående tjänster kan bli aktuell.

Kvalifikationer

 • Behörig för aktuell tjänst och bör ha undervisat i minst fyra år.
 • Du är en engagerad och trygg person som har lätt för att samarbeta.
 • Du är utvecklingsbenägen och flexibel.
 • Att du talar spanska är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare anställning
Tjänstgöringsgrad: Enligt ovan
Löneform: Månadslön.
Tillträde: 2015-08-24

Ansökan

Ansökan med CV, personligt brev och referenser skickas via e-post till: per.jonsson@skolan.es
Sista ansökningsdag är fredagen den 13 mars 2015.

Kontakt

Per Jonsson, rektor
Telefon: +34 952 475 076
Mobil: +34 633 872 514
E-post: per.jonsson@skolan.es
Johan Andersson, bitr rektor
Telefon: +34 952 475 076
Mobil: +34 693 828 875
E-post: johan.andersson@skolan.es
 

Biträdande rektor med ansvar för gymnasieverksamheten Svenska Skolan i London

Vår nuvarande biträdande rektor återvänder till Sverige och vi söker därför en efterträdare till Svenska Skolan i London. Vår biträdande rektor ansvarar för vår gymnasieskola och dess utveckling bildar skolledning tillsammans med skolans rektor och ekonom.

Svenska Skolan i London har för närvarande drygt 280 elever och skolan befinner sig i stark utveckling. Gymnasiet är inrymt i Richmond International University och har 15 elever i åk 1, 100 elever i åk 2 och 25 elever i åk 3. För- och grundskoleverksamheten bedrivs i Barnes. Skolan har 43 anställda, varav 15 på gymnasiet som du har personalansvar för. Skolans ekonomi är god och stabil.

Som svensk utlandsskola följer vi svensk läroplan och formellt är vi en engelsk privatskola. Våra gymnasieelever kommer från hela Sverige. De flesta gör ett utbytesår hos oss, vanligen åk 2, övriga är mer eller mindre fast boende i London. Vi erbjuder Na- och Sa- och Ek-programmen.

Svenska skolan i London

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du som sökande

 • är positiv, kreativ och utvecklingsinriktad samtidigt som du är vårt ansikte utåt, bl.a. genom representation och marknadsföring
 • har god erfarenhet och djup kunskap i skolledarskap och styrdokument på gymnasienivå
 • kan Novaschem, SchoolSoft och organisation av gymnasieverksamhet (Gy11)
 • är en person som är uppfinningsrik och utåtriktad, uthållig och skapar och underhåller ett gott arbetsklimat
 • har enomgått den statliga rektorsutbildningen
 • också gärna har erfarenhet av arbete utomlands eller arbete i internationell miljö

Tillträde

Snarast och enligt överenskommelse dock senast den 1 augusti 2015 (med minst en veckas sammanhängande överlämning under våren).

Varaktighet

Visstidsanställning tre år med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 8 mars 2015. Ansökan med CV, personligt brev och referenser skickas via e-post till Anna Jägberg.
Märk mejlet ”Bitr.Rektor”.

Kontakt

Anna Jägberg, rektor
E-post: ajagberg@swedishschool.org.uk
 

Skandinaviska skolan i Madrid söker en förskollärare

Den Skandinaviska Skolan är en svensk utlandsskola utanför Madrid. Skolan består en svensk förskola, grundskola och gymnasium samt en internationell del med engelska som undervisningsspråk. Skolan är icke-vinstdrivande och ägs av föräldrarna via en förening.  Hela skolan  influeras i hög grad av svensk pedagogik och värdegrunden i den svenska läroplanen.

Skandinaviska skolan i Madrid

Om förskolan

Förskolan är mångkulturell och flerspråkig och att det finns fyra grupper varav en svenskspråkig. Förskolan är liten (65 barn totalt) och det finns en välkomnande och varm atmosfär som skapas bland annat av ett fint samarbete arbetslagen emellan. I vår skandinaviska förskolegrupp finns det 20 barn i åldrar 2 - 4. I förskolan kommer alltid barnens välbefinnande först. Vi arbetar enligt Lpfö10.

Vi söker en förskolärare

Vi söker en förskollärare som kan leda och organisera verksamheten så att en trygg lärandemiljö skapas. Ledarskap och ansvar är viktiga delar i uppdraget som förskollärare och att skapa engagemang och delaktighet på ett professionellt sätt. Du använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg i ditt arbete och vi vill att du kan vidareutveckla arbetet med den pedagogiska dokumentationen..

Vi söker en utbildad förskollärare med erfarenhet som

 • vill vara med och utveckla en förskola där barns lärande står i fokus
 • kan dokumentera och följa barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt
 • kan integrera läroplanens mål i verksamheten så att barns förmågor och kunnande utvecklas
 • kan analysera, utvärdera och utveckla verksamhetens innehåll i relation till barns lärande
 • har ett stort engagemang och god samarbetsförmåga med barn, föräldrar och medarbetare
 • är engagerad, flexibel, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta och se utmaningar i att leda det pedagogiska arbetet
 • är lösningsfokuserad och ser möjligheter i förändringar och utveckling

Ansökan

Skicka ansökan till Förskolechef AiniLeena Niva, forskolan@escandinavo.com
 

Senast granskad: 2015-03-03
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten