Lediga tjänster - svenska utlandsskolor

Du som söker en tjänst uppmärksammas på bestämmelsen i SFS 1994:519 § 22, www.riksdagen.se - Debatt&beslut/Rixlex.

Ansökan om tjänst ställs till skolans styrelse och sänds till den adress som anges i annonsen och ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i annonsen.

OBS! Inga handlingar ska sändas till Skolverket.

Du ska bifoga en meritförteckning avsedd för lärartjänst vid svensk utlandsskola. Blanketten, SUF 2004-02, kan hämtas från SUFs hemsida www.suf.c.se under Nyheter och praktisk information. Där hittar du också informationen "Att arbeta vid en utlandsskola". Länk till blanketten finns till höger på denna sida.

Märk kuvertet "Ansökan om lärartjänst".

Svenska skolan på Mallorca söker lärare

 

Vi söker lärare som vill arbeta i en lärande organisation med europeisk dimension. Det är viktigt vilka ambitioner du har och hur du är som person.
Svenska skolan på Mallorca är en utlandsskola som delvis finansieras med svenska statsmedel och bedriver undervisning enligt svenska läroplaner.
Undervisningen omfattar förskola, förskoleklass och grundskola år 1-9. Vi utvecklar arbetssättet ”1-1”, en dator en elev. På skolan går ca 140 elever fördelade från 3-16 år och vi erbjuder en spännande och kreativ miljö för barn och medarbetare.
Tjänst och omfattning:
• Lärare 4-9 Svenska i kombination med annat ämne
• Speciallärare/ specialpedagog och lärare i Svenska
Omfattningen av tjänsterna kan variera mellan 50 och 100%
Kvalifikationer: Lärarbehörighet för tjänsten, endast behöriga lärare anställs. Kunskaper i spanska är en fördel.
Anställningsvillkor: Anställningen börjar i januari 2015.
Lön och anställningsvillkor följer spanska privatskoleavtal.
Upplysningar: För ytterligare information om skolan, se vår hemsida
www.svenskaskolanmallorca.com eller kontakta rektor Stefan Sandqvist.
Ansökan med personligt brev och meritförteckning skickas till: jobb@svskmallorca.se
Senaste ansökningsdatum är 4 november, märk mailet "Ansökan lärare"

 

Skandinaviska skolan I Bryssel söker lärare inom språk, humaniora och samhällsvetanskapliga ämnen för de äldre åren på grundskolan, samt gymnasiet

Skandinaviska skolan har under drygt 40 år varit en garant för hög kvalitet, skandinavisk pedagogik och mycket fina resultat. Då vårt gymnasium och IB-program växer, och vi behöver ersätta en mångårig medarbetare som flyttar åter till Sverige, behöver vi nyrekrytera ett par högmotiverade och drivna lärare inom Svenska/SO/Humaniora. Tjänsten/tjänsterna är på 80-100% beroende på ämneskombination.

Vår svenska utbildningen genomförs på det svenska språket, men eventuell undervisning på IB eller i engelsktalande elevgrupp kan komma att förekomma utifrån din kompetens. Bilingual kompetens mot danska/engelska/franska ses som en tillgång.

Vi erbjuder en kvalitativ lärmiljö, motiverade elever och kompetenta kollegor i ett internationellt sammanhang. Vi finns mitt i Europa, knappa två timmar landvägen från London, Paris och Amsterdam. Vi vill att du finns på plats efter jullovet, men är beredda att diskutera någon vecka åt vardera håll utifrån behov. Vi kan rådge kring boende och eventuellt även lösa ett enklare sådant under en kortare period om så önskas. Lön efter överenskommelse.

Hör av dig med CV och personligt brev per mail till staffapplication@ssb.be  Rekrytering kommer att ske löpande utifrån inkomna ansökningar.

Fredrik Wegbratt, Headmaster SSB

Senast granskad: 2014-06-04
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten