Lediga tjänster - svenska utlandsskolor

Du som söker en tjänst uppmärksammas på bestämmelsen i SFS 1994:519 § 22, www.riksdagen.se - Debatt&beslut/Rixlex.

Ansökan om tjänst ställs till skolans styrelse och sänds till den adress som anges i annonsen och ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i annonsen.

OBS! Inga handlingar ska sändas till Skolverket.

Du ska bifoga en meritförteckning avsedd för lärartjänst vid svensk utlandsskola. Blanketten, SUF 2004-02, kan hämtas från SUFs hemsida www.suf.c.se under Nyheter och praktisk information. Där hittar du också informationen "Att arbeta vid en utlandsskola". Länk till blanketten finns till höger på denna sida.

Märk kuvertet "Ansökan om lärartjänst".

Skandinaviska Skolan i Madrid söker vikarie för åk 3-4

Den Skandinaviska Skolan i Madrid är en svensk utlandsskola med 70 års erfarenhet av att bedriva svensk undervisning i utlandsmiljö. Vi har förskola, grundskola och gymnasium. Vi erbjuder en svensk och en internationell del, båda baserade på skandinavisk pedagogik och värderingar. Den svenskspråkiga delen följer svensk läroplan.

Arbetsuppgifter

Skandinaviska Skolan i Madrid söker till läsåret 2015-16 en legitimerad lärare för att vikariera som klassföreståndare i åk 3-4 (åldersintegrerad klass) medan en av våra lärare är föräldrarledig.

Kvalifikationer

 • Behörig lärare för grundskolans tidigare år
 • Erfarenhet av att undervisa elever i åk 3 och åk 4
 • Goda kunskaper i Lgr 11
 • Engagerad och trygg person som har lätt för att samarbeta
 • Kunskaper i spanska samt tidigare utlandssjänst meriterande

Anställningsvillkor

Anställningsform: Vikariat under HT 2015, ev en bit in på VT 2016
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: 26 augusti 2015

Ansökan

Skicka CV och ansökan till rektor@escandinavo.com och jenny.dettmann@escandinavo.com senast 30 april 2015.

Svenska Skolan i London söker en gymnasielärare i juridik och ekonomi (Richmond)

Svenska Skolan i London söker en ekonomi- och juridiklärare till gymnasiet i Richmond.
Vi söker dig som är ambitiös och kunnig och som vill komma till Svenska Skolan i London och arbeta på vår gymnasieskola.
Vi välkomnar dig som har:
 • Behörighet i Ekonomi och juridik för gymnasiet
 • Intresse för att arbeta elevinriktat med eleven i centrum
 • God samarbetsförmåga
 • Ett driv att jobba målinriktat och åstadkomma resultat
 • Förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt
 • Vår personalgrupp består av både engelsk- och svenskspråkiga lärare med mycket god kompetens. Stämningen är trivsam och vi går samtliga in för vårt arbete - både enskilt och gemensamt. Du kommer att vara en viktig del av helheten och bör därför räkna med att ta ett stort ansvar även för denna. Du representerar skolan inte bara på Gymnasiet utan även i många andra sammanhang.
För att trivas med oss måste du ha
 • en positiv och flexibel grundinställning
 • en utpräglad social kompetens
 • en väl utvecklad ansvarskänsla
 • en drivande initiativkraft och nyfikenhet
 • mycket goda kunskaper i engelska
Tjänsten tillträds 15/8-2015.
Ansökan (CV och ett personligt brev) skickas per mail senast 27/4-15 till skolans biträdande rektor
Pär Hyss physs@swedishschool.org.uk
Välkommen till Svenska Skolan i London!
För ytterligare information: www.swedishschool.org.uk
Pär Hyss Mob +44(0)7825 33 1005
 

Svenska Skolan i London söker en trä- och metallslöjdslärare/vaktmästare (50+50%) till läsåret 2015-2016

Vi söker dig som vill komma till Svenska Skolan i London och arbeta på vår för- och grundskola som trä- och metallslöjdslärare/vaktmästare (100%). Tjänsten består av två delar:
 Lärare i trä- och metallslöjd (åk 1-9)
 Vaktmästare med ansvar för skolbyggnad, brand, skolgård, el, vatten och del i skolans säkerhetsgrupp etc.
Vi välkomnar dig som har:
 Behörighet i slöjd för grundskolan
 Intresse för att arbeta elevinriktat med eleven i centrum
 God samarbetsförmåga
 Förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt
 Mycket goda kunskaper om och intresse för byggnadskonstruktion
Vår personalgrupp av både engelsk- och svenskspråkiga lärare med mycket god kompetens, och åldersspridningen är stor. Stämningen är trivsam och vi går samtliga in för vårt arbete - både enskilt och gemensamt. Du kommer att vara en viktig del av helheten och bör därför räkna med att ta ett stort ansvar även för denna. Du representerar skolan inte bara i klassrummet utan även i många andra sammanhang.
För att trivas med oss måste du ha
* en positiv och flexibel grundinställning
* en utpräglad social kompetens
* en väl utvecklad ansvarskänsla
* en drivande initiativkraft och nyfikenhet
* mycket goda kunskaper i engelska
För att komma i fråga för tjänsten måste du ha ett långsiktigt perspektiv och vara beredd att stanna hos oss i minst tre år.
Tjänsten tillträds 14 augusti 2015.
Ansökan (CV och ett personligt brev) skickas per mail senast 15/5-15 till skolans rektor Anna Jägberg ajagberg@swedishschool.org.uk
Välkommen till Svenska Skolan i London!
För ytterligare information: www.swedishschool.org.uk

 

Svenska Skolan i London söker en skolsköterska/skolköksservering (40+30%) till läsåret 2015-2016

Vi söker dig som vill komma till Svenska Skolan i London och arbeta på vår för- och grundskola som skolsköterska/skolköksserveringspersonal(70%). Tjänsten består av två delar:
 ansvar för elevhälsan på skolan med kontakter med engelska myndigheter
 servering av skollunchen inkl. diet och allergier (fem dagar i veckan)
Vi välkomnar dig som har:
 utbildning till barnsjuksköterska, inriktning skolsköterska
 brinner för elevhälsa och elevens bästa
 kunskap om det engelska sjukvårdssystemen, Child Protection, First Aid
Tidigare arbete som skolsköterska är meriterande.
Vår personalgrupp är både svensk- och engelsktalande med mycket god kompetens, och åldersspridningen är stor. Stämningen är trivsam och vi går samtliga in för vårt arbete - både enskilt och gemensamt. Du kommer att vara en viktig del av helheten och bör därför räkna med att ta ett stort ansvar även för denna.
För att trivas med oss måste du ha
* en positiv och flexibel grundinställning
* en utpräglad social kompetens
* en väl utvecklad ansvarskänsla
* en drivande initiativkraft och nyfikenhet
* mycket goda kunskaper i engelska
För att komma i fråga för tjänsten måste du ha ett långsiktigt perspektiv och vara beredd att stanna hos oss i minst tre år.
Svenska Skolan i London är en av de största svenska utlandsskolorna. Skolan etablerades 1907 och firade 2007 sitt 100-årsjubileum. Vi arbetar enligt svensk läroplan och är till formen en engelsk privatskola. Skolan har 42 mycket kompetenta medarbetare och drygt 270 elever. Verksamheten omfattar förskola, grundskola och gymnasieskola. Den engelska myndigheten OFSTED, Office For Standards in Education bedömde våren 2010 skolan som OUTSTANDING.
Tjänsten tillträds 14 augusti 2015.
Ansökan (CV och ett personligt brev) skickas per mail senast 15/5-15 till skolans rektor Anna Jägberg ajagberg@swedishschool.org.uk
Välkommen till Svenska Skolan i London!
För ytterligare information: www.swedishschool.org.uk

 

Svenska skolan på Teneriffa söker lärare och förskollärare

På Svenska skolan Teneriffa arbetar ett positivt, ambitiöst och kreativt gäng. Nästa läsår expanderar skolan och vi söker nu ytterligare personal i form av förskollärare och lärare.

Lärare för årskurserna F-9

Vi söker dig som har en bred utbildning för arbete med elever i årskurserna F-9. Du ska i första hand vara utbildad lärare i Svenska/SO alt Ma/NO 1-7/4-9, meriterande är också goda kunskaper i spanska men inget krav. Vi ser gärna att du även har kompetens att undervisa i engelska, idrott, bild, musik eller slöjd.
Skolan arbetar Storylineinspirerat i kombination med drama och ser därför gärna att du har erfarenheter av detta.
Undervisningen sker i åldersblandade grupper med max 12 elever per grupp. Grupperna förändras under årets gång då elever kan stanna på skolan allt från en vecka till flera år, därför krävs att du har en mycket god organisationsförmåga och är väldigt flexibel.
Du måste ha minst 5 års erfarenhet av läraryrket.
Anställning: oktober- mars
Lön enligt överenskommelse.

Förskollärare

På vår förskola tar vi emot barn 3-5 år gamla. Beroende på underlag kan förskolan och förskoleklass ibland integreras.

Vi söker erfaren förskollärare med svensk förskollärarutbildning/lärare för yngre åldrar mot förskola och förskoleklass.

För oss är det medvetna arbetet med språket, matematik och omvärlden i kombination med leken en viktig del av dagarna på förskolan. Du bör vara en drivande pedagog då du kommer att vara med om att utforma en verksamhet i utveckling. Meriterande är erfarenhet och kompetens att undervisa i förskoleklass samt kunskaper i spanska. Då vi arbetar skolövergripande med vårt Storylinearbete där förskolan har en naturlig del, önskar vi att du har erfarenhet eller vilja att lära dig om Storylinepedagogiken, samt en vilja att arbeta med på detta sätt tillsammans med skolans pedagoger.
Du måste ha minst 5 års erfarenhet av arbete inom förskola och/eller förskoleklass.
Anställning: oktober- mars
Lön enligt överenskommelse

På en utlandsskola ställs särskilt stora krav eftersom vi lever och arbetar nära varandra. Alla förväntas göra en insats utöver ”det vanliga”.

För att trivas hos oss måste du ha en
▪   ödmjuk, positiv och flexibel grundinställning
▪   utpräglad social kompetens och vilja till samarbete
▪   väl utvecklad ansvarskänsla
▪   drivande initiativkraft och nyfikenhet

Läs mer om skolan: www.teneriffaskolan.se

Ansökan
Ansökan med CV, lärarlegitimation, foto och referenser skickas till info@teneriffaskolan.se

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2015.  

Kontakt
Förfrågningar till rektor Tommy Isaksson
info@teneriffaskolan.se , telefon: +34 642 351 337

 

Skandinaviska skolan i Bryssel söker lärare inför läsåret 2015-2016!

Skandinaviska skolan har under mer än 40 år varit en garant för hög kvalitet, nordisk pedagogik och mycket fina resultat. Då två av våra lärare kommer att återvända till Sverige i sommar så behöver vi nyrekrytera högmotiverade och drivna lärare. Undervisning på IB-programmet sker på engelska. Vana att arbeta med sammansatta grupper, internatverksamhet och erfarenhet av finländsk läroplan ses som en tillgång.

Vi söker

 • En lärare i kemi i kombination med fysik eller matematik för grundskolans senare år samt gymnasiet och IB-programmet
 • En lärare i historia, samhällskunskap och TOK för gymnasiet och IB-programmet

Vi kan dessutom att komma behöva  

 • En lärare för årskurserna F-7, gärna med bred utbildning i flera ämnen

Vi erbjuder en kvalitativ lärmiljö, motiverade elever och kompetenta kollegor i ett internationellt sammanhang. Vi finns mitt i Europa, två timmar landvägen från Paris, London och Amsterdam.

Vi kan ordna med boende under en kortare period om så önskas. Lön efter överenskommelse.

Hör av dig med CV och personligt brev per mail till elisabeth.brynje.starfelt@ssb.be senast den 26 april 2015. Rekryteringen kommer att ske löpande utifrån inkomna ansökningar. 

Svenska skolan på Mallorca söker lärare

Vi söker lärare som vill arbeta i en lärande organisation med europeisk dimension. Det är viktigt vilka ambitioner du har och hur du är som person. Svenska skolan på Mallorca är en utlandsskola som delvis finansieras med svenska statsmedel och bedriver undervisning enligt svenska läroplaner. Undervisningen omfattar förskola, förskoleklass och grundskola år 1-9 samt handledning för gymnasieelever som studerar på distans. Vi utvecklar arbetssättet ”1-1”, en dator en elev. På skolan går ca 150 elever fördelade från 3-16 år och vi erbjuder en spännande och kreativ miljö för barn och medarbetare.

 

Tjänst och omfattning

Lärare 4-9 Matematik och NO-ämnen
behörighet för gymnasiet i matematik

Lärare 4-9 SO-ämnen och Svenska
 
Omfattningen av tjänsterna är 100%. 
 

Kvalifikationer

Lärarbehörighet för tjänsten, endast behöriga lärare anställs.
Kunskaper i spanska är en fördel.
 

Anställningsvillkor

Anställningen börjar 18 augusti 2015.
 

Upplysningar

För ytterligare information om skolan, se vår hemsida www.svenskaskolanmallorca.com eller kontakta rektor Stefan Sandqvist. 
 

Ansökan

Ansökan med personligt brev och meritförteckning skickas till: jobb@svskmallorca.se  
Senaste ansökningsdatum är 20 april, märk mailet Ansökan Ma/No eller So/Sv
 

Skandinaviska Skolan i Madrid söker gymnasielärare i Matematik och Fysik

Den Skandinaviska Skolan i Madrid är en svensk utlandsskola med 70 års erfarenhet av att bedriva svensk undervisning i utlandsmiljö. Vi har förskola, grundskola och gymnasium. Vi erbjuder en svensk och en internationell del, båda baserade på skandinavisk pedagogik och värderingar. Den svenskspråkiga delen följer svensk läroplan.

Skandinaviska skolan i Madrid

Arbetsuppgifter

Om vår nuvarande lärare inte fortsätter sin tjänst på Skandinaviska Skolan i Madrid så söker vi till läsåret 2015-16 en behörig matematik och fysiklärare för undervisining på gymnasiet. Under de kommande veckorna bekräftas om nuvarande lärare lämnar sin position. Tjänsten innefattar även schemaläggning.

Kvalifikationer

 • Behörig i matematik och fysik på gymnasienivå.
 • Erfarenhet av att undervisa dessa ämnen på gymnasiet.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av schemläggning (Novaschem).
 • Goda kunskaper i Lgr 11.
 • Engagerad och trygg person som har lätt för att samarbeta.
 • Kunskaper i spanska samt tidigare utlandssjänst meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Ett år med möjlighet till förlängning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: 26 augusti 2015

Ansökan

Skicka CV och ansökan till rektor@escandinavo.com och jenny.dettmann@escandinavo.com senast den 17 april 2015.

 

Senast granskad: 2015-03-24
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten