Lediga tjänster - svenska utlandsskolor

Du som söker en tjänst uppmärksammas på bestämmelsen i SFS 1994:519 § 22, www.riksdagen.se - Debatt&beslut/Rixlex.

Ansökan om tjänst ställs till skolans styrelse och sänds till den adress som anges i annonsen och ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i annonsen.

OBS! Inga handlingar ska sändas till Skolverket.

Du ska bifoga en meritförteckning avsedd för lärartjänst vid svensk utlandsskola. Blanketten, SUF 2004-02, kan hämtas från SUFs hemsida www.suf.c.se under Nyheter och praktisk information. Där hittar du också informationen "Att arbeta vid en utlandsskola". Länk till blanketten finns till höger på denna sida.

Märk kuvertet "Ansökan om lärartjänst".

Skandinaviska skolan i Bryssel söker lärare i engelska och svenska för de yngre åren 

Skandinaviska skolan har under drygt 40 år varit en garant för hög kvalitet, skandinavisk pedagogik och mycket fina resultat. Då vi med start nästa år kommer att satsa extra på språken, behöver vi nyrekrytera en högmotiverad och erfaren lärare inom engelska och svenska, gärna med historia eller annat ämne som komplement. Vi söker primärt tvåspråkiga lärare (engelska/svenska), men ser även positivt på lärare med utbildning från ett engelskspråkigt universitet.

Vi erbjuder en kvalitativ lärmiljö, motiverade elever och kompetenta kollegor i ett internationellt sammanhang. Vi finns mitt i Europa, två timmar landvägen från London, Paris och Amsterdam. Vi vill att du finns på plats efter sommarlovet, men är beredda att diskutera någon vecka åt vardera håll utifrån förutsättningar. Vi kan ordna boende under en kortare period om så önskas. Lön efter överenskommelse.

Hör av dig per mail med CV och personligt brev till fredrik.wegbratt@ssb.be.

Rekrytering kommer att ske löpande utifrån inkomna ansökningar med intervjuer i Bryssel den 23-24/7, i Köpenhamn/Malmö den 30/7 samt i Stockholm den 5/8.

 

Skandinaviska Skolan i Madrid söker grundskollärare i Slöjd och Bild

Den Skandinaviska Skolan i Madrid är en svensk utlandsskola med 70 års erfarenhet av att bedriva svensk undervisning i utlandsmiljö.

Vi har förskola, grundskola och gymnasium. Vi erbjuder en svensk- och en engelskspråkig del, båda baserade på skandinavisk pedagogik och värderingar. Den svenskspråkiga delen följer svensk läroplan. Elever på den engelskspråkiga delen följer en kombination av Cambridge Primary och brittiska läroplanen.

Arbetsuppgifter

Skandinaviska Skolan i Madrid söker till läsåret 2014/15 en behörig slöjd- och bildlärare för undervisining i åk 3 – 9.

Kvalifikationer

  • Behörig i dessa ämnen

  • Goda kunskaper i Lgr 11

  • Engagerad och trygg person som har lätt för att samarbeta

  • Goda kunskaper i engelska

  • Kunskaper i spanska samt tidigare utlandssjänst meriterande

Anställningsvillkor

Anställningsform: Ett år med sv möjlighet till förlängning
Tjänstgöringsgrad: 80% ev mer
Löneform: Månadslön
Tillträde: 28 augusti 2014

Upplysningar

Åsa Dunér, rektor: mobil +34 628 14 25 97, +46 70 390 08 41

Jenny Dettmann, bitr rektor mobil: +34 663 82 78 79, +46 70 398 07 14

Ansökan

Skicka CV och ansökan till rektor@escandinavo.com och jenny.dettmann@escandinavo.com.

 

Svenska Skolan i Peking söker musikalisk förskollärare

Svenska skolan i Peking bildades 1994 och omfattar förskola och grundskola upp till årskurs 6 samt kompletterande svenskundervisning.

Läs mer om Svenska skolan i Peking www.ssbchina.se

Svenska skolan i Peking söker till läsåret 2014/15 en förskollärare

Arbetsuppgifter

Som förskollärare kommer du att arbeta i våra barngrupper Trollen 2-3 åringar och Drakarna 4-5 åringar. Du kommer att tillsammans med den övriga personalen planera och genomföra aktiviteter, utvecklingssamtal osv.

Du kommer att eventuellt ansvara för en grupp barn i kompletterande svenska och/eller Efter Skolan aktiviteter.

Kvalifikationer

  • Förskollärarlegitimation, gärna även lärarlegitimation

  • Du skall ha goda kunskaper om förskolans styrdokument

  • Du är en engagerad och trygg person som har lätt för att samarbeta.

  • Kunna ansvara för skolans luciatåg och ev. musik i årskurs F-6

  • Du ska kunna undervisa i kompletterande svenska och kunna ansvara för Efter Skolan Aktiviteter

Anställningsvillkor

Anställningsform: 1 år med möjlighet till förlängning
Tjänstgöringsgrad: Heltidstjänst
Löneform: Månadslön
Tillträde: under hösten 2014

Upplysningar

Maria Berben Lidén rektor: Kina: mobil +8 138 1145 1596. Fr o m den 20 juni Sverige: mobil +46 760702341


Ansökan

Ansökan med personligt brev samt SUF:s ansökningsblankett.

Ansökningsblankett, Svenska Utlandsskolors Förening (SUF). Kom ihåg att skiva ut blanketten eftersom den inte kan sparas. Scanna och bifoga den i ditt mail.

Ansökan skickas snarast per mail till: info@ssbchina.com och skall vara oss tillhanda senast 20 juli 2014.

Senast granskad: 2014-06-04
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten