Lediga tjänster - svenska utlandsskolor

Du som söker en tjänst uppmärksammas på bestämmelsen i SFS 1994:519 § 22, www.riksdagen.se - Debatt&beslut/Rixlex.

Ansökan om tjänst ställs till skolans styrelse och sänds till den adress som anges i annonsen och ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i annonsen.

OBS! Inga handlingar ska sändas till Skolverket.

Du ska bifoga en meritförteckning avsedd för lärartjänst vid svensk utlandsskola. Blanketten, SUF 2004-02, kan hämtas från SUFs hemsida www.suf.c.se under Nyheter och praktisk information. Där hittar du också informationen "Att arbeta vid en utlandsskola". Länk till blanketten finns till höger på denna sida.

Märk kuvertet "Ansökan om lärartjänst".

Svenska Skolan i London söker till en vaktmästare/trä- och metallslöjdslärare (50+50%) till läsåret 2015-2016

Vi söker dig som vill komma till Svenska Skolan i London och arbeta på vår för- och grundskola som vaktmästare/ trä- och metallslöjdslärare (100%).

Tjänsten består av två delar: Vaktmästare med ansvar för skolbyggnad, brand, skolgård, el, vatten och del i skolans säkerhetsgrupp etc.
Lärare i trä- och metallslöjd (åk 1-9)

Vi välkomnar dig som har:  God samarbetsförmåga. Förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Mycket goda kunskaper om och intresse för byggnadskonstruktion. Behörighet i slöjd för grundskolan. Intresse för att arbeta elevinriktat med eleven i centrum.

Vår personalgrupp av både engelsk- och svenskspråkiga lärare med mycket god kompetens, och åldersspridningen är stor. Stämningen är trivsam och vi går samtliga in för vårt arbete - både enskilt och gemensamt. Du kommer att vara en viktig del av helheten och bör därför räkna med att ta ett stort ansvar även för denna. Du representerar skolan inte bara i klassrummet utan även i många andra sammanhang.
För att trivas med oss måste du ha
* en positiv och flexibel grundinställning
* en utpräglad social kompetens
* en väl utvecklad ansvarskänsla
* en drivande initiativkraft och nyfikenhet
* mycket goda kunskaper i engelska

Vi ser helst att du har ett långtidsperspektiv och kan tänka dig att stanna i tre år.
Tjänsten tillträds 1 september 2015.
Ansökan (CV och ett personligt brev) skickas per mail senast 10/8-15 till skolans rektor Annika Simonsson Bergqvist abergqvist@swedishschool.org.uk
Välkommen till Svenska Skolan i London!
För ytterligare information: www.swedishschool.org.uk

 

Skandinaviska Skolan i Hamburg söker lärare

Skandinaviska Skolan är en svensk utlandsskola som följer svensk läroplan och kontrolleras av Skolinspektionen. Skolan välkomnar alla skandinaviska elever som kan tillgodogöra sig undervisning på svenska. Skolans norska och danska elever får undervisning i sitt modersmål. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever samt kompletterande svenska och norska. Klasserna är åldersintegrerade och erbjuder en individanpassad undervisning för alla elever. Under-visningen i små grupper ger eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Den individanpassade undervisningen är en ledstjärna för vår skola.

Vi söker grundskollärare med behörighet.

Arbetsuppgifter
Läraren vi söker har en godkänd lärarlegitimation för förskoleklass och årskurs 1-6. Därutöver  ser vi gärna att du har intresse för idrott och IT.  Då skolan är liten förekommer arbetsuppgifter utöver undervisning. I tjänsten ingår fritidsverksamhet.
För att passa in hos oss ser vi att du är en positiv person med hög social kompetens. Du har relevant utbildning och erfarenhet och brinner för ditt arbete och är flexibel, krativ och lösningsorienterad.

Kvalifikationer
   Lärarbehörighet
   Idrott och IT- kunskaper är meriterande

Anställningsvillkor
Heltidstjänst 100 %. Kontraktstiden är 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde 15 augusti  2015.

Ansökan med personligt brev, referenser och cv skickas snarast via e-post till info@skanskol.de. Vår hemsida hittar du på www.skanskol.de. För ytterligare information är du välkommen att ringa skolan 0049 40 420 88 29

 

Senast granskad: 2015-04-30
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten