Läroplan för förskolan. Reviderad 2016

tumnagel

Avsnitt 2.5 om övergång och samverkan har reviderats i läroplanen och den reviderade läroplanen trycks i juni och juli 2016. Det går att beställa den redan nu men i och med att den är färdigtryckt i vecka 28 kommer leveransen av böckerna att dröja tills efter dess.

Läroplanen innehåller följande avnitt:
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
2. Mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
2.2 Utveckling och lärande
2.3 Barns inflytande
2.4 Förskola och hem
2.5 Övergång och samverkan
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
2.7 Förskolechefens ansvar

Ladda ner som PDF (989 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
72 kr/st (+porto)
Antal sidor
16
Best nr
978-913832690-9
Tipsa: