Läroplan för grundsärskolan 2011

tumnagel

Läroplanen finns inte till försäljning just nu i och med de kommande förändringarna. Så snart den reviderade läroplanen är tryckt kommer den åter vara möjlig att beställa.

Läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Ladda ner som PDF (3628 KB)
Tipsa: