Gymnasieskola 2011

tumnagel

Den här boken presenterar gymnasieskola 2011 (Gy 2011). Den vänder sig i första hand till lärare, men till exempel studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan också ha nytta av boken. Syftet är att ge en god förståelse av gymnasieskola 2011 och av de överväganden som ligger bakom reformen.

Den här boken presenterar gymnasieskola 2011 (Gy 2011). Den vänder sig i första hand till lärare, men till exempel studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan också ha nytta av boken. Syftet är att ge en god förståelse av gymnasieskola 2011 och av de överväganden som ligger bakom reformen.Den första delen av materialet kommenterar övergripande gymnasieskola 2011.
Den andra delen innehåller examensmål och programstruktur för vart och ett av de arton nationella programmen samt kommentarer till dessa. Programstrukturerna är ofullständiga eftersom programfördjupningarna kan förändras. Det aktuella innehållet i programfördjupningarnapubliceras därför endast på Skolverkets webbplats.
Kommentarer till de olika ämnesplanerna publiceras också på Skolverkets webbplats.

Ladda ner som PDF (7318 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
230 kr/st (+porto)
Antal sidor
280
Best nr
978-91-38325-80-3
Tipsa: