Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

tumnagel

De allmänna råden gäller för alla verksamheter som regleras i skollagen och vänder sig till huvudmän, förskolechefer, rektorer och övrig personal i verksamheterna.

De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ladda ner som PDF (1173 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
45 kr/st (+porto)
Antal sidor
57
Best nr
12:1274
Tipsa: