Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan

tumnagel

De allmänna råden anger hur regleringen runt betygssättning enligt Gymnasieskola 2011 bör hanteras i den pedagogiska praktiken.

Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. När bedömning och återkoppling används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande. I dessa allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan kopplas därför planering ihop med den del av undervisningen som handlar om bedömning och betygssättning.

Ladda ner som PDF (385 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
46
Best nr
12:1291
Tipsa: