Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - kursplaner och kommentarer

tumnagel

OBS! Efter dec2016 gäller ej kursplanen i sva i denna publ. Ny kursplan i sva och nationella delkurser i fyra ämnen kommer efter dec-16. Även justeringar för svenska, engelska och matematik har skett. Innehåller kursplaner o kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven.

Materialet är i första hand tänkt att fungera som ett stöd för den enskilda läraren men även för övriga verksamma inom vuxenutbildningen. Materialet finns att beställa som trycksak och kan även laddas ned som pdf.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
185 kr/st (+porto)
Antal sidor
104
Best nr
978-91-87115-62-2
Tipsa: