Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå - kursplaner och kommentarer (reviderad 2014)

tumnagel

Innehåller kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan, träningsskolan inom grundsärskolan samt kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven.

Från och med 2013 har samtliga kurser inom särskild utbildning för vuxna verksamhetspoäng. För kurserna inom utbildning som motsvarar träningsskolan har även begreppet kriterier för bedömning ersatts med kunskapskrav. Det innebär att även kommentarerna till kursplanerna har ändrats till följd av detta. Materialet är i första hand tänkt att fungera som ett stöd för den enskilda läraren men även för övriga verksamma inom vuxenutbildningen. Materialet finns att beställa som trycksak och kan även laddas ned som pdf.

Ladda ner som PDF (922 KB)
Tipsa: