Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Kursplan och kommentarer

tumnagel

Innehåller kursplan för utbildning i svenska för invandrare, kunskapskraven presenterade kurs för kurs i tabellform samt kommentarer till kursplanens uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven.

Materialet är i första hand tänkt att fungera som ett stöd för den enskilda läraren men även för övriga verksamma inom vuxenutbildningen. Materialet finns att beställa som trycksak och kan även laddas ned som pdf.

Pdf har uppdaterats 20160912

Ladda ner som PDF (782 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
155 kr/st (+porto)
Antal sidor
59
Best nr
978-91-87115-64-6
Tipsa: