Läroplan för vuxenutbildningen 2012

tumnagel

Förordning om läroplan för vuxenutbildningen. Utfärdad den 22 november 2012. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013. Den ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni 2012.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
75 kr/st (+porto)
Antal sidor
18
Best nr
978-91-87115-80-6
Tipsa: