Betygsskalan och betygen B och D

tumnagel

För att stödja en likvärdig tillämpning av bestämmelserna om betygsskalan och betygen B och D har vi tagit fram ett stödmaterial som exemplifierar en process som du som lärare kan gå igenom när du ska sätta betyg.

I stödmaterialet Betygsskalan och betygen B och D presenterar vi först bakgrunden till den nya betygsskalan, några allmänna utgångspunkter för betygssättningen och vilka bestämmelser som ligger till grund för resonemanget om betygen B och D. Materialet ger också ett exempel på en process som en lärare kan gå igenom när betyg ska sättas. I beskrivningen framkommer det vilka överväganden som läraren behöver göra i olika skeden av processen och hur läraren kan komma fram till att något av betygen B och D ska sättas.

Ladda ner som PDF (1218 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
25 kr/st (+porto)
Antal sidor
18
Best nr
12:1317
Tipsa: