Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

tumnagel

Skriften ger information om och stöd för utveckling av skolformen utbildning i svenska för invandrare.

Syftet med skriften är att ge information om och stöd för utveckling av skolformen utbildning i svenska för invandrare. I materialet ingår frågeställningar som läsaren kan reflektera över och som kan fungera som underlag för diskussioner inom verksamheterna. Texterna tar sin utgångspunkt i flera av de dokument som reglerar vuxenutbildningen och innehåller hänvisningar till olika författningar. Materialet vänder sig främst till ansvariga och verksamma inom utbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildningar.

Pdf har uppdaterats 20160912.

Ladda ner som PDF (1194 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
95 kr/st (+porto)
Antal sidor
43
Best nr
978-91-3832-637-4
Tipsa: