Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk

tumnagel

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna.

Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Ladda ner som PDF (179 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
70 kr/st (+porto)
Antal sidor
32
Best nr
978-91-3832-677-0
Tipsa: