Uppdrag om nationella it-strategier för skolväsendet

Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet – förändringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål

Enligt uppdrag (U2015/04666/S) om förslag till nationella it-strategier för skolväsendet har Skolverket redovisat förslag till förändringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål den 15 juni 2016.

Till redovisningen hör en bilaga med sändlista till remissinstanser och 17 bilagor med förslag till ändringar i styrdokument, totalt 18 bilagor.

När det gäller förskolan gjordes en kompletterande redovisning den 16 december 2016. För att se Skolverkets förslag till förändringar i förskolans läroplan, klicka på länken Förslag förskolan nedan.

Ladda ner som PDF (328 KB)
Tipsa: