TIMSS 2015. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

tumnagel

TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande studie som genomförts i 57 länder. Studien undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8.

Svenska elever i årskurs 4 har förbättrat sina resultat i matematik men presterar på samma nivå som 2011 i naturvetenskap. Eleverna i årskurs 8 har förbättrat sina resultat i både matematik och naturvetenskap sedan 2011. För årskurs 8 innebär detta en vändning i den nedåtgående trend som vi sett i resultaten från undersökningen TIMSS sedan 1995. De svenska resultaten i matematik är under genomsnittet för de EU- och OECD-länder som deltagit i TIMSS 2015. De svenska resultaten i naturvetenskap ligger i nivå med EU- och OECD-genomsnittet i årskurs 8 och över genomsnittet i årskurs 4. Det framgår av den internationella studien TIMSS 2015.

Ladda ner som PDF (3029 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
90 kr/st (+porto)
Antal sidor
92
Best nr
16:1548
Tipsa: