Förskoleklassen

tumnagel

- Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

Det här kommentarmaterialet till läroplanens tredje del riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanen.

Ladda ner som PDF (535 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
72 kr/st (+porto)
Antal sidor
28
Best nr
978-913832704-3
Tipsa: