# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
  Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.
Skolverket har i en omfattande kunskapsöversikt kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola.
  Sammanfattning 2: Resultaten i grundskolan har försämrats betydligt sedan början av 1990-talet. Skolverket har sammanställt och analyserat forskning som belyser vad som kan ha orsakat försämringen. Ett komplext pussel av faktorer träder fram där den ökade segregeringen i samhället, den decentraliserade styrningen av skolan och den alltmer differentierade och individualiserade undervisningen alla har betydelse.
  Sökord: skolreformer, skoldebatt, segregering, skolresultat, decentralisering, lärarroll, individualisering, Grundskola, Specialskola
  Ämnesord: Betyg och kunskapsbedömning, Ekonomi och organisation, Fristående skola, Grundskola, Lärare och lärarutbildning, Prov och resultat, Särskilt stöd
  Serie: Kunskapsöversikter
  ISBN: 978-91-85545-67-4
 
Best nr: 09:1127
Pris:  85 kr
Utgiven år: 2009
Antal sidor: 264

Beställ >>
 
Rapporten i pdf format . [ 3668 KB ]   Rapporten i pdf format
  Länkar: Se även den sammanfattande analysen, Diskussionsfrågor till Vad påverkar resultaten ...
  Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2260
  Tipsa om Publikationen
   Facebook     Twitter     E-post