# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
  IT-användning och IT-kompetens
Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning
  Sammanfattning 2: Redovisning av den andra delen av uppdraget om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning givet i regleringsbrevet för Skolverket för budgetåret 2008
  Sökord: IT, IT i skolan
  Ämnesord: IT i skolan
  Serie: Regeringsuppdrag
 
Pris: Gratis
Utgiven år: 2010
Antal sidor: 24
(Finns endast som pdf-fil.)
 
Rapporten i pdf format . [ 126 KB ]   Rapporten i pdf format
 
Enkätsvar studerande i komvux och sfi [ 245 KB ]  Enkätsvar studerande i komvux och sfi
 
Enkätsvar elever i åk 4-9 och gymnasieskolan [ 347 KB ]  Enkätsvar elever i åk 4-9 och gymnasieskolan
  Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2373
  Tipsa om Publikationen
   Facebook     Twitter     E-post