# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
  Utvärdering av metoder mot mobbning
Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning.
  Sammanfattning 2: Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.

Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis.

I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
  Sökord: utvärdering, mobbning, mobbing, mobbningsprogram, program, kränkning, trakasserier, kränkande behandling, Grundskola, likabehandling
  Ämnesord: Grundskola, Kränkande behandling, Värdegrundsfrågor
  Serie: Rapporter
  Rapport nr: 353
 
Best nr: 10:1208
Pris:  90 kr
Utgiven år: 2011
Antal sidor: 220

Beställ >>
 
Rapporten i pdf format . [ 1808 KB ]   Rapporten i pdf format
 
Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning [ 318 KB ]  Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning
  Länkar: Metodappendix och bilagor till rapporten
  Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2498
  Tipsa om Publikationen
   Facebook     Twitter     E-post