# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
  Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder
Boken beskriver förskolans och skolans demokratiska uppdrag från ett rättighetsperspektiv och ett förhållningssätt i organisation och undervisning. Konkreta exempel ges på olika former av samtal och metoder för att levandegöra värdegrunden och utveckla barnens och elevernas demokratiska kompetens.
  Sammanfattning 2: Reviderad 2013. Detta stödmaterial beskriver förskolans och skolans uppdrag att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden. Här betonas att det demokratiska uppdraget är ett kommunikativt uppdrag. Olika former av samtalsmetoder och verktyg lyfts som exempel på vad ett förhållningssätt utifrån värdegrunden kan betyda i praktiken. Materialet innehåller också reportage från några olika verksamheter och intervjuer med företrädare för några olika samtalsformer.
  Sökord: Värdegrund, värdegrunden, demokrati, demokratisk, mänskliga rättigheter, samtal, samtalsmetoder, samtalsformer, Grundskola, Gymnasieskola
  Ämnesord: Förskoleklass, Förskoleverksamhet, Grundskola, Gymnasieskola, Värdegrundsfrågor
  Serie: Stödmaterial
  ISBN: 978-91-86529-27-7
 
Best nr: 10:1210
Pris:  80 kr
Utgiven år: 2013
Antal sidor: 128

Beställ >>
 
Rapporten i pdf format . [ 1798 KB ]   Rapporten i pdf format
  Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2579
  Tipsa om Publikationen
   Facebook     Twitter     E-post