# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation
Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.
  Sammanfattning 2: Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.
  Sökord: förskola, förskollärare, förskolechef, läroplan, lpfö, uppföljning, utvärdering, utveckling, dokumentation
  Ämnesord: Förskoleverksamhet
  Serie: Stödmaterial
  ISBN: 978-91-87115-35-6
 
Best nr: 12:1276
Pris:  65 kr
Utgiven år: 2012
Antal sidor: 74

Beställ >>
 
Rapporten i pdf format . [ 2828 KB ]   Rapporten i pdf format
  Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2808
  Tipsa om Publikationen
   Facebook     Twitter     E-post