# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
  Barns samlärande
Barns samlärande är en av förskolans och skolans viktigaste uppgifter. Denna forskningsöversikt beskriver några av de teoretiska inriktningar som ligger till grund för samlärande.
  Sammanfattning 2: Barn söker sig till andra barn, de har roligt tillsammans och genom att dela sin verklighet med andra människor skapar de mening och förståelse. Barn deltar på så vis i en gemenskap där de delar värderingar, kunskaper, språk etc. I läroplaner för förskola och skola har barns samarbete betonats utifrån ett demokratiperspektiv. Idag vet vi genom forskning att samarbete inte bara leder till att barn blir demokratiska medborgare utan också bidrar till det enskilda barnets lärande. Barns samlärande är därför en av förskolans och skolans viktigaste uppgifter. Denna forskningsöversikt beskriver några av de teoretiska inriktningar som ligger till grund för samlärande, utvecklingen av samverkansbegreppet i läroplaner och styrdokument, olika begrepp för kamratsamverkan och aspekter som är viktiga för att ett samlärande skall ske. Begreppet samlärande vilar på de teoretiska utgångspunkter som förespråkar delaktighet, kommunikation och mångfald av tankar och idéer. Forskningsöversikten skall bidra till en spridning av kunskap om vikten av att barn lär av varandra samtidigt som de utvecklar sina samarbetsförmågor och till att barns möjligheter att lära av varandra i förskolan och skolan ökar. Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma förskollärare, lärare, fritidspedagoger samt lednings- och utbildningsansvariga inom förskolan och skolan.
  Sökord: Lärare, Förskola, Skola, Forskning, Gymnasieskola, Grundskola, demokrati, Fritidshem
  Ämnesord: Grundskola, Gymnasieskola, Lärare och lärarutbildning, Värdegrundsfrågor
  Serie: Forskning i fokus
 
Best nr: 00:550
Pris:  60 kr
Utgiven år: 2001
Antal sidor: 120
(Går ej att beställa. Utgått.)
 
Rapporten i pdf format . Rapporten i pdf format
  Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=778
  Tipsa om Publikationen
   Facebook     Twitter     E-post