Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med att ta emot och anordna fortsatt utbildning för nyanlända elever.

Omslag: Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever Råden är rekommendationer om hur kommuner och skolor kan eller bör handla för att leva upp till kraven i bestämmelserna och är tänkta att fungera som ett praktiskt och stödjande redskap i arbetet med nyanlända elever.

Vissa avsnitt gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, medan andra är riktade mot gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ladda ner eller köp publikationen


Konferenser

Under våren 2016 håller vi sju konferenser där rektorer och lärare som arbetar med nyanlända elever får möjlighet att lära sig mer om de nya råden och få information om Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper.

Datum och ort

Göteborg 18 april
Göteborg 19 april
Malmö 20 april
Malmö 21 april
Umeå 28 april
Stockholm 11 maj
Arlanda 13 maj

Konferensen pågår 10-15:30 och är kostnadsfri, Skolverket bjuder på lunch och kaffe.

Senast granskad: 2016-01-14
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten