Mat i skolan

Maten i grundskolan ska vara kostnadsfri för eleverna. Skollagen ställer krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. Livsmedelsverkets råd om bra mat i skolan säger att måltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten.

Vilken mat ska serveras?

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I gymnasieskolan finns inget krav på att det ska serveras skolmåltider. Det är kommunen eller styrelsen för den fristående skolan som beslutar om vilken mat som ska serveras och hur serveringen ska gå till. I många kommuner har man en gemensam matsedel som följs i alla skolor. Men det kan också vara så att det är varje skola som får bestämma sin matsedel. Vid varje skolenhet ska det finnas forum för samråd med eleverna.

 

Skolmåltiden - en viktig del av en bra skola

Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga pedagoger och bra läromedel är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap. Därför har Livsmedelsverket och Skolverket tagit fram ett inspirationsmaterial för att ge skolledare och pedagoger verktyg för att utveckla skolmåltiden till en resurs på skolan. Materialet ger inspiration och praktiska exempel på hur skolledaren kan arbeta för bra skolmåltider:

1.       Schemaläggning
2.       Måltidsmiljö
3.       Pedagogiska måltider
4.       Samverkan och kommunikation
5.       Ställa krav och följa upp

Ladda ner Skolmåltiden - en viktig del av en bra skola
 

Livsmedelsverkets råd Bra mat i skolan

En bra måltid är inte bara det som ligger på tallriken. Livsmedelsverket lyfter fram sex områden som är viktiga för att eleverna ska må bra av maten och känna matglädje, den ska varra god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten.

Livsmedelsverkets råd Bra mat i skolan

 

Hej skolmat!

Livsmedelsverkets material Hej skolmat består av pedagogiska övningar där skolmåltiden utgör själva läromedlet. Övningarna är avsedda för årskurs 4–6 och består av lärarhandledningar,  instruktioner till eleverna samt faktatexter. Övningarna är uppdelade i tre olika teman: hälsa, maten i våra liv och miljö.

Hej skomat!

 

Lära med måltiden

Se en film om skolbarn som tillsammans med sina lärare lagar sin skollunch utomhus och lär sig om mat och matlagning.

Senast granskad: 2016-04-13
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten