# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Ändringsföreskrift SKOLFS  2016:67    Ändringsföreskrift 
Rubrik
Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2012:18 Senaste Lydelse
   2012:18 Grundföreskrift
   2016:67 Ändringsföreskrift
   2016:78 Ändringsföreskrift
Uppslagsord
Kursplaner
Vuxenutbildning
Observera!!
Föreskrifterna ska tillämpas på kurser och delkurser som påbörjas efter utgången av december 2016. För kurser och delkurser som påbörjas före utgången av december 2016 gäller föreskrifterna i sin äldre lydelse. 
Bemyndigande
2 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 
Ändring
ändr. bil. 
Beslutsdatum
2016-09-19 
Tryckdatum
2016-10-31 
Ikraftträdande tidpunkt
2017-01-01 
Ändrad giltighet datum
 
Begränsad giltighet
 
Giltig t.o.m.
 
Överg.best.till
 
Giltig fr.o.m.
2017-01-01 

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2016:67 (Utskriftsversion) (472 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3212