Dansarutbildning

Dansarutbildningen är en elitutbildning av internationell klass med höga krav på kvalitet. I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning och en yrkesdansarutbildning.

Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar att kunna antas till yrkesdansarutbildningen. Syftet med yrkesdansarutbildningen är att göra eleverna anställningsbara i den internationella konkurrensen.

Aktuellt just nu

Ansök senast den 26 januari 2017

Nu är ansökan till förberedande dansarutbildning i årskurs 4 och årskurs 7 samt till yrkesdansarutbildningen år 1 i gymnasiet öppen. Det finns också möjlighet att söka eventuellt lediga platser i övriga årskurser. Läs mer och ansök nedan.

Förberedande dansarutbildning - årskurs 4

Förberedande dansarutbildning - årskurs 7

Yrkesdansarutbildningen - år 1

Eventuellt lediga platser i övriga årskurser

Senast granskad: 2016-10-03
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner