Spetsutbildning

Sedan höstterminen 2012 pågår en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i årskurs 7-9. Syftet är att ge eleverna möjlighet till fördjupning och breddning i ett eller flera ämnen.

Spetsutbildningen syftar till att ge eleverna en särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen utbildningen är inriktad mot. Inom spetsutbildningarna kan eleverna läsa gymnasiekurser och få betyg i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. I övrigt följer eleverna den ordinarie undervisningen i skolan.

Utbildningen kan inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

  • Matematik och/eller
  • Naturorienterande ämnen (biologi, fysik eller kemi),
    eller
  • Samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) och/eller
  • Engelska och/eller
  • Språkval.

Antagning

Elever från hela landet kan söka en spetsutbildning. För att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot får tester och prov användas för antagning eller som grund för urval. Vill du veta mer om vilka antagningskrav som en specifik skola har kan du kontakta skolan.

Skolor som erbjuder spetsutbildning

Betyg och nationella prov

Läs mer om betyg och nationella prov inom spetsutbildning.

Betyg i spetsutbildning Nationella prov i spetsutbildning

Villkor för att bedriva utbildningen

De skolor som ingår i försöksverksamheten får starta riksrekryterande spetsutbildning i årskurs 7 under de åtta läsår som följer efter Skolverkets beslut. Det innebär att en spetsutbildning får påbörjas under tiden 1 juli 2012 - 30 juni 2022 (se förordning 2014:1000).

I en spetsutbildning får det maximalt tas emot 30 elever till årskurs 7.

Mer om villkoren för att anordna spetsutbildning

Senast granskad: 2016-06-09
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten