Idrottsutbildningar

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.

Specialidrott

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott.

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Tillstyrkan

För att en utbildning ska bli godkänd ska specialidrottsförbundet tillstyrka utbildningen. Tillstyrkan ska bifogas ansökan och vad tillstyrkan ska innehålla finns i detta dokument.

Mall för tillstyrkan NIU (23 kB)

Villkor för att godkännas

Villkoren för att godkännas som riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning finns i 5 kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

Ansökan för att anordna en idrottsutbildning

Senast granskad: 2014-12-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner