Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till elever som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Man studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Man lär sig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Inom programmet kan eleverna också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut. En annan möjlighet är att fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Inga inriktningar

Vård- och omsorgsprogrammet har inte några inriktningar men ger möjlighet att specialisera sig. Det ger skolorna och huvudmännen större utrymme och bättre möjligheter att skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov. För detta finns ett starkt stöd i branschen.

Det är mycket som förenar de olika yrkesområdena inom vård- och omsorg. Därför är det viktigt att alla elever får med sig en ordentlig uppsättning med baskunskaper. Det är också en kvalitetsfråga. Eftersom alla elever får en bred gemensam bas vet arbetsgivarna vad en person som har gått vård och omsorgsprogrammet kan.

Arbetsformer

På programmet tränas eleven i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter. Programmet utgår från arbetsuppgifter som eleven löser enskilt eller tillsammans med andra. Eleven tränar sig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet. Förmågan att vara kreativ och ta initiativ tränas och eleven lär sig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Mer information

Läs mer om vård- och omsorgsprogrammet, examensmål och programstruktur, grundläggande högskolebehörighet och programråd via menyn till vänster.

Senast granskad: 2013-06-24
Innehållsansvar: Gymnasieenheten