BRUK

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten.

Ännu mera BRUK!

Nu finns BRUK även för grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.  

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Sedan  den 1 april 2014 finns BRUK:s samtliga delar tillgängliga för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

BRUK finns nu för samtliga skolformer. För fritidshemmet kommer BRUK att finnas färdigt i augusti 2014.
Du är välkommen att skicka frågor om synpunkter på innehåll och struktur i BRUK till: 
bruk@skolverket.se 
 

 

Påbörja skattningen

För att skatta kvaliteten i er verksamhet går ni in i BRUK via någon av länkarna på denna sida och skapar ett konto. Läs gärna igenom BRUKsanvisningen innan (se höger under Hämta dokument).

Senast granskad: 2013-09-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen