BRUK

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten.

Nu finns BRUK för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan!

BRUK kan vara en hjälp för att synliggöra och analysera hur arbetssätt och arbetsformer påverkar resultat och måluppfyllelse. Verktyget innehåller också stöd för bedömning av hur man går vidare och utvecklar verksamheten. Syftet med BRUK är att synliggöra processer och resultat i verksamheten och därmed vara en del i ett kollegialt lärande. Läs mer om vad BRUK är och hur ni kan skatta er verksamhet i BRUKsanvisningen till höger.

Bruk kommer att finnas för samtliga skolformer och fritidshemmet. Nu finns BRUK för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
Du är välkommen att skicka frågor om synpunkter på innehåll och struktur i BRUK till: 
bruk@skolverket.se 
 

 

Påbörja skattningen

För att skatta kvaliteten i er verksamhet går ni in i BRUK via någon av länkarna på denna sida och skapar ett konto. Läs gärna igenom BRUKsanvisningen innan (se höger under Hämta dokument).

Senast granskad: 2013-09-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen