Entreprenörskap

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.


Skapa och våga
Skapa och våga

Entreprenörskap har blivit en angelägenhet för många som på olika sätt är verksamma inom utbildningsväsendet. Det innebär att skolpolitiker, skolledare, lärare med flera har behov av att orientera sig inom området och föra en dialog om tolkningar och genomförande.

Den här reviderade kunskapsöversikten ger en samlad bild av erfarenheter, begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan och fungerar som vägledning både för dig som är verksam i skolan och för dig som är intresserad av vad som händer i skolan.

Skapa och våga


Tidning om entreprenörskap i skolan

Nordiska ministerrådet har tagit fram ett magasin som inspiration för skolor som vill arbeta med entreprenörskap.
- Det är relativt få skolor som arbetar med entreprenörskap, men det finns många erfarenheter att ta del av. Magasinet är ingen best-practise-guide, men innehåller exempel på skolor som arbetar strategiskt med entreprenörskap, säger Iben Berg Hougaard, projektchef på Mandagmorgen som producerat magasinet.

Så gör andra

Under rubriken Så gör andra (i avdelningen "Hur gör man?") samlar vi olika artiklar som rör och beskriver entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.

Senast granskad: 2016-02-11