Naturvetenskap och teknik

Skolverket arbetar för att öka elevers och barns intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Fram till 2016 pågår Naturvetenskaps- och tekniksatsningen som erbjuder förskolor och skolor stöd för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Vi vänder oss till lärare och förskollärare samt till rektor, förskolechef och huvudman.

Inom ramen för satsningen tas ett nytt undervisningstöd fram för flera skolformer. Vi ordnar också en konferensserie för lärare och skolledare i gymnasieskolan samt har ett nationellt nätverk med förskole- och skolutvecklare inom naturvetenskap och teknik, så kallade NT-utvecklare. Målet med NT-utvecklarnas arbete är att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen.

Läs mer om NT-utvecklare

Undervisningsstöd för lärare och förskollärare

Ta del av vårt undervisningsstöd som är till för dig som undervisar i förskola, grundskoleutbildning samt på gymnasiet. Få stöd i att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i naturvetenskap och teknik. Materialet utgår från aktuella styrdokument.  Använd det gärna som utgångspunkt för kollegiala samtal. Innehållet kommer framöver utökas ytterligare.

Förskola

Grundskoleutbildning

Gymnasieutbildning

Lärarens roll är avgörande

För att utveckla elevers kunskap, nyfikenhet och intresse inom naturvetenskap och teknik har du som lärare och förskollärare en viktig roll.

I filmen ger Skolverket en bild av vad undervisning inom naturvetenskap och teknik har för betydelse i ett globalt perspektiv och vad ämnena har för inverkan på vårt samhälle.

 

Eleverna är framtiden

Som komplement till filmen om lärarens roll finns också en film som gestaltar en elevs perspektiv om varför kunskap inom naturvetenskap och teknik är viktigt.

Filmen kan förslagsvis användas i klassrummet som en ingång till undervisning inom naturvetenskap och teknik.

 
 
 
Senast granskad: 2014-11-24