Nyanlända elevers skolgång

Skolverket ebjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet. Vi ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever.

 

nyanländas lärande

Stöd för arbete med nyanlända barn och elever

Fram till och med 2019 genomför Skolverket ett flertal insatser med fokus på nyanlända elever. Med start under våren 2016 genomförs riktade insatser som vänder sig till de skolhuvudmän, som tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. Syftet med insatsen är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning.

Läs om våra riktade insatser

Arbetar du med nyanlända elever och vill fortbilda dig?

Till utbildningar och kurser om nyanlända elevers lärande, Bygg på din kompetens


Aktuellt

190 samordnare i landet för arbete med kompetensutvecklingsinsatser inom nyanländas lärande.

Syftet med den första konferensen som äger rum den 2a september och med återkonmmande konferenser, är att stärka det regionala utvecklingsarbetet. På så vis hoppas Skolverket underlätta för huvudmän att ta del av de kompetensutvecklingsinsatser, som tas fram för att utveckla och stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever, och vid behov för elever med annat modersmål än svenska under 2016-2019.
Vid konferensen kommer samordnarrollen och planerna för hösten 2016 att presenteras.
Utöver nationella konferenser i Skolverkets regi kommer samordnarna att samlas i regionala träffar på 21 lärosäten runtom i landet några gånger per år. Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i landet finansiering för del av tjänst av en eller flera samordnare för arbetet med utveckling av utbildningen för nyanlända elever.

-Det är fantastiskt att så många huvudmän redan anmält intresse för att delta i det här arbetet och vi ser fram emot både att träffa alla samordnare och att följa det utvecklingsarbete som kommer att ske runtom i landet, säger Ulrika Dahl, Skolverket. Det är en unik möjlighet att kunna göra skillnad för nyanlända elever och elever med annat modersmål i Sverige!

Kontakt: ulrika.dahl@skolverket.se

Fem sammanfattande filmer, Allmänna råd för utbildning för nyanlända elever

Filmer, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Sista dagarna för anmälan- Undervisa nyanlända, modersmålslärare och studiehandledare

Undervisa nyanlända elever- för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen.

Konferens om nyanlända ungdomars väg till arbetslivet

Pedagogiskt centrum, Göteborg. Sista anmälningsdag är 12 september.
nyanlända ungdomars väg till arbetslivet

Nytt kunskapskrav och obligatoriska bedömningsstöd

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andra språk

Möjligt att köpa fjärrundervisning

Möjligt att köpa fjärrundervisning

Skolverkets kartläggningsmaterial

Skolverkets kartläggningsmaterial, bedömningsportalen

Framgångsfaktorer för en positiv utveckling för mottagande av nyanlända elever

Till sammanställningen, Skolinspektionen Professor Nihad Bunar om nyckeln till fungerande skolgång och integration av nyanlända elever, i podd från UR. Hela skolans angelägenhet, podd UR


Stödlinje för frågor

Skolverkets upplysningstjänst når du på telefon 08-527 332 00 eller e-post nyanlanda@skolverket.se

Senast granskad: 2016-08-15